Stöd för nordiskhet i skolorna med Pohjola-Nordens bidrag

15.02.2023 kl. 11:11
Vill du som lärare lära känna en annan nordisk skola och dess undervisning eller delta i en fortbildningskurs i ett annat nordiskt land? Eller vill du kanske ordna din egen skolklass framtida lägerskola i ett annat nordiskt land?

Pohjola-Norden erbjuder lärare, elever och studerande olika bidrag för studie- och kursresor till andra nordiska länder. Norden-bidraget för lärare är det enda bidraget med ansökningstid. Norden-bidraget kan sökas årligen 1.1-31.3. År 2023 är ansökningstiden undantagsvis 15.2-15.5. Andra bidrag kan sökas under hela året.

Endast skolor belägna i Finland samt deras elever, studerande och lärare kan ansöka om Pohjola-Nordens bidrag. Dessa bidrag är inte menade för yrkeshögskolor eller universitet.

Ansökningsinstruktioner för enskilda bidrag finns på varje bidrags introduktionssida.

Pohjola-Nordens bidrag inom skolsektorn beviljas ur Utbildningsstyrelsens anslag.
Susan Neffling