Pohjola-Nordens tidningar

Medlemstidning

Pohjola-Nordens tidning är en tvåspråkig tidning som är riktad till medlemmar, samarbetsparter och alla nordiskt intresserade. Tidningen erbjuder synvinklar på nordiska fenomen, händelser och institutioner och förmedlar information om nordisk kultur.

Tidningen som utkommer två gånger i året postas automatiskt till alla Pohjola-Nordens medlemmar och samarbetsparter. Pohjola-Nordens centralförbund ansvarar för tidningens redigering. 

Regiontidning

Regiontidningen är en publikation som utkommer en gång per år. Tidningen görs i samarbete med varje regions lokalföreningar. Lokaltidningarna ger läsaren en inblick i regionens nordiska föreningsverksamhet.