Språkkurser


Kurser i nordiska språk arrangeras i Finland av olika instanser. Det finns kurser för både nybörjare och längre avancerade.

Pohjola-Norden arrangerar språkkurser endast för gymnasister. Mera information här
 

Öppna högskolor

De öppna högskolorna ordnar kurser i danska, isländska, norska och svenska. Kursutbudet varierar från högskola till högskola. Vissa högskolor har även sommarkurser. En förteckning över öppna högskolor finns på www.avoinyliopisto.fi.
 

Medborgar- och arbetarinstitut

Medborgar- och arbetarinstituten erbjuder allmänbildande utbildning i s.g.s. varje kommun i Finland. Vissa institut har förutom kurser i svenska även kurser i danska och norska på sitt program.

Helsingfors Arbis
Helsingin työväenopisto
Esbo Arbis
Epoon työväenopisto
Tampereen seudun työväenopisto
Vantaan aikuisopisto
Turun suomenkielinen työväenopisto
Åbo svenska arbetarinstitut
Oulun kansalaisopisto
Jyväskylän kansalaisopisto
Kuopion kansalaisopisto
Vasa Arbis
Medborgarinstituten i Lappland
 

Folkhögskolor

Även många folkhögskolor arrangerar kurser i svenska antingen som kortkurser eller som studiehelheter som pågår ett helt år. Folkhögskolorna finns på www.folkhogskolor.fi.
 

Övriga institutioner

Axxell Utbildning 
www.axxell.fi

Yrkesakademin i Österbotten (svenska)
www.yrkesakademin.fi

Högskolan på Åland (svenska)
www.ha.ax

Sommargymnasiet Kesälukios språkbad (svenska)
http://www.kesalukio.fi

(Bild: Johannes Jansson/norden.org)