Nordiskt samarbete

Det nordiska samarbetet utgör ett politiskt och kulturellt samarbete som är unikt i sitt slag och som fungerar som förebild för andra länders regionala samarbeten.

Det nordiska samarbetet består av både officiellt och inofficiellt samarbete. Det officiella samarbetets stöttepelare är Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet samt under dem liggande samarbetsstrukturer.

Det officiella nordiska samarbetets centrala områden är:

  • kultur
  • utbildning
  • barn och unga
  • miljö
  • medborgares rättigheter
  • ekonomi och näringsliv
  • informationsteknologi


Syftet med samarbetet är att främja regional balans och välstånd samt nordisk sakkunskap och konkurrensförmåga. Dessutom har det nordiska samarbetet som syfte att koordinera och framföra nordiska synpunkter i internationella forum.

Konkreta resultat av det nordiska samarbetet är bland annat den gemensamma arbetsmarknaden, passunionen, den nordiska socialförsäkringen och miljömärkningen. De senaste åren har speciellt fokus lagts på att avlägsna så kallade gränshinder, som begränsar nordiska medborgares rörlighet.

De nordiska länderna idkar samarbete även inom utrikes- och försvarspolitik, trafik och kommunikation samt konsumentfrågor, men på grund av att officiella samarbetsstrukturer inom dessa områden saknas så är samarbetet inofficiellt.

Nordiska flaggor

Bild: S.Sigbjørnsen/Stavanger 2008