Medlemskap

Som Pohjola-Nordens medlem är du en del av den nordiska gemenskapen. Att vara medlem är ett ställningstagande för det nordiska samarbetet och nordiska värden. Dessa värden, som också speglas i Pohjola-Nordens verksamhet, är bland annat jämlikhet, demokrati, öppenhet, respekt, bildning, hållbar utveckling och rättvisa. 

Som Pohjola-Nordens medlem får du också medlemsförmåner såsom till exempel PN-tidningen två gånger om året. 

Om du har frågor om medlemskapet i Pohjola-Norden kan du kontakta vår medlemsservice på jasenpalvelut@pohjola-norden.fi
 

Nordiska flaggor.

Bild: Johannes Jansson/norden.org