Länk till ansökningsblanketten

Bli medlem

 

Personmedlem 

Pohjola-Nordens medlemmar hör till föreningen på hemorten och kan delta både i den lokala och i den riksomfattande verksamheten. Redan genom att bli medlem stöder man det nordiska samarbetet. Pohjola-Norden erbjuder dessutom sina medlemmar en tidskrift och olika medlemsförmåner. Du kan bli personmedlem genom att årligen betala en medlemsavgift på 25 euro. Man är medlem ett år i taget.

Bli medlem >>
 

Familjemedlem 

Om det redan finns en medlem i din familj, kan du bli familjemedlem. Den årliga medlemsavgiften är då 15 euro. Till familj räknas alla som bor i samma hushåll.

Bli medlem >>
 

Stödmedlemskap

Det är också möjligt att ansluta sig till Pohjola-Norden som stödmedlem. Stödmedlemskapet skiljer sig från sk. vanligt medlemskap på det sättet att stödmedlemmarna är inte medlemmar i någon av Pohjola-Nordens lokal- eller andra föreningar. Stödmedlemmar har inte heller representations- eller rösträtt på till exempel förbundsmötet. Medlemsavgiften för stödmedlemmar är 25 €/år (familjestödmedlemskap 15 €/år) och stödmedlemmarna får samma medlemsförmåner som traditionella personmedlemmar. I fall du vill bli stödmedlem, skriv det i fältet ytterligare uppgifter då du anslutar dig.

Bli medlem >>
 

Ungdomsmedlem

Om du är 15-29 år gammal, kan du bli medlem i Pohjola-Nordens Ungdomsförbund. Medlemsskapet är gratis.

Anslut dig till Ungdomsförbundet >> 
 

Samverkande medlem

Även din organisation kan bli medlem i Pohjola-Norden. Samverkande medlemmar kan ställa upp sina representanter i valen till Pohjola-Nordens beslutsfattande organ och på så vis påverka det nordiska samarbetet. Medlemsavgiften beror på organisationens storlek.

Bli samverkande medlem >>

 

Skolmedlemskap

Skolor kan också bli medlemmar i Pohjola-Norden för ett medlemspris på 20 euro per år. Skolmedlemmar får aktuellt material om Norden och information om nordiska kurser, stipendier och nytt läromaterial.  

Bli skolmedlem >>
 

Biblioteksmedlemskap

Biblioteken kan ansluta sig som medlemmar i Pohjola-Norden för ett medlemspris på 20 euro per år. Bibliotkesmedlemmar får litteraturveckans material automatiskt, Pohjola-Nordens medlemstidning, samt hjälp med att bygga en Norden-hylla i sin bibliotek. 

Här hittar du Pohjola-Nordens registerförklaring för medlemsregistret (på finska).


Anmälningsblankett som kan printas ut A5 (pdf)