Administration

 

Förbundsstyrelsen 2021 - 2023

 

Ordförande
Juhana Vartiainen

Vice ordförande
Mikkel Näkkäläjärvi

Vice ordförande
Christel Liljeström

Styrelses medlemmar och ersättare
Erävala Matti (Öksnevad Susanne)
Mikkola Paula (Rautio Sari)
Lusa Leena (Cederqvist Riitta)
Lönnroth Juhani (Strang Johan)
Korhonen Sirpa (Mia Heijnsbroek-Wirén)
Taylor Ulrica (Kinnunen Pertti)
Wiander Britta (Heinonen Sami)
Bonsdorff Björn (Sigfrids Frida)
Karjalainen Maria (Heikkilä Eero) PNN / PNU

 

Utskotten 

 

Kommittén för förtjänsttecken (ordf Larserik Häggman)
Kommittén för skola och bibliotek
Kommittén för kommunikation och marknadsföring
(ordf Sirpa Korhonen)

Regionkommittéer:
Södra Finland (ordf Heikki Pakarinen)
Östra Finland (ordf Sirpa Korhonen)
Centrala Finland (ordf Leena Lusa)
Österbotten
Sydvästra Finland (ordf Britta Wiander)
Norra Finland (ordf Paula Mikkola)