Administration

Förbundsstyrelsen 2021-2023

 

Ordförande
Kim Berg

Vice ordförande
Mikkel Näkkäläjärvi

Vice ordförande
Christel Liljeström

Styrelses medlemmar och ersättare
Bonsdorff Björn (Sigfrids Frida)
Erävala Matti (Öksnevad Susanne)
Karjalainen Maria (Marianne Koikkalainen) PNN / PNU
Korhonen Sirpa (Mia Heijnsbroek-Wirén)
Lusa Leena (Cederqvist Riitta)
Lönnroth Juhani (Strang Johan)
Mikkola Paula (Rautio Sari)
Taylor Ulrica (Kinnunen Pertti)
Wiander Britta (Heinonen Sami)

Utskotten 

 

Kommittén för förtjänsttecken (ordf Larserik Häggman)
Kommittén för skola och bibliotek (ordf Ulrica Taylor)
Kommittén för kommunikation och marknadsföring
(ordf Sirpa Korhonen)

Regionkommittéer:
Södra Finland (ordf Susanne Öksnevad)
Östra Finland (ordf Sirpa Korhonen)
Centrala Finland (ordf Maritta Könönen)
Österbotten (ordf Pertti Kinnunen)
Sydvästra Finland (ordf Britta Wiander)
Norra Finland (ordf Paula Mikkola)

Verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser

 

Nedan finns förbundets verksamhetsplaner, -berättelser och stadgar.

Förbundets stadgar (pdf)