Administration

 

Förbundsstyrelsen 2019 - 2021

 

Ordförande
Juhana Vartiainen

Vice ordförande
Mikkel Näkkäläjärvi

Andra vice ordförande
Christel Liljeström

Styrelses medlemmar och ersättare

Matti Erävala (Antti Paloneva)
Maria Karjalainen (Emilia Granqvist) PNN/PNU
Sirpa Korhonen (Paula Mikkola)
Leena Lusa (Riitta Cederqvist)
Juhani Lönnroth (Johan Strang)
Mikko Ollikainen (Björn Bonsdorff)
Heikki Pakarinen (Mia Heijnsbroek-Wirén)
Ulrica Taylor (Pertti Kinnunen)
Britta Wiander (Sami Heinonen)

 

Utskotten 

 

Kommittén för förtjänsttecken (ordf Larserik Häggman)
Kommittén för skola och bibliotek
Kommittén för kommunikation och marknadsföring
(ordf Sirpa Korhonen)

Regionkommittéer:
Södra Finland (ordf Heikki Pakarinen)
Östra Finland (ordf Sirpa Korhonen)
Centrala Finland (ordf Leena Lusa)
Österbotten
Egentliga Finland och Satakunta
Norra Finland (ordf Hannu Alatalo)

Verksamhetsberättelse och stadgar

 

Nedan finns förbundets verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och stadgar.
 

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan 2016 (pdf)

Verksamhetsplan 2017 (pdf)

Verksamhetsplan 2018 (pdf)

Verksamhetsplan 2019 (pdf)
 

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2016 (pdf) 

Verksamhetsberättelse 2017 (pdf)

Verksamhetsberättelse 2018 (pdf)

Verksamhetsberättelse 2019 (pdf)

 

Stadgar