Administration

 

Förbundsstyrelsen 2019 - 2021

 

Ordförande
Juhana Vartiainen

Vice ordförande
Mikkel Näkkäläjärvi

Vice ordförande
Christel Liljeström

Styrelses medlemmar och ersättare

Matti Erävala (Antti Paloneva)
Maria Karjalainen (Emilia Granqvist) PNN/PNU
Sirpa Korhonen (Paula Mikkola)
Leena Lusa (Riitta Cederqvist)
Juhani Lönnroth (Johan Strang)
Mikko Ollikainen (Björn Bonsdorff)
Heikki Pakarinen (Mia Heijnsbroek-Wirén)
Ulrica Taylor (Pertti Kinnunen)
Britta Wiander (Sami Heinonen)

 

Utskotten 

 

Kommittén för förtjänsttecken (ordf Larserik Häggman)
Kommittén för skola och bibliotek
Kommittén för kommunikation och marknadsföring
(ordf Sirpa Korhonen)

Regionkommittéer:
Södra Finland (ordf Heikki Pakarinen)
Östra Finland (ordf Sirpa Korhonen)
Centrala Finland (ordf Leena Lusa)
Österbotten
Sydvästra Finland (ordf Britta Wiander)
Norra Finland (ordf Paula Mikkola)