Skolverksamhet

Pohjola-Norden stöder nordiskhet för skolor och lärare. Vi möjliggör nordiska träffar genom att bevilja bidrag för studie- och kursresor för lärare och studieresor för elevgrupper. Vi arrangerar sommarkurser i svenska för finskspråkiga gymnasister och delar ut bokstipendier till skolor. Vi erbjuder nordiskt material för lärare, till exempel genom undervisningsplatformen Norden i Skolan.

Målgrupperna för Pohjola-Nordens skolverksamhet är småbarnspedagogiken, grundskolor, gymnasier, andra stadiets yrkesläröanstalter och lärarutbildningen.

Pohjola-Nordens grunduppgift är nordiskt samarbete och att göra Norden känt i Finland. Skolverksamheten är en essentiell del av förverkligandet av denna uppgift. Pohjola-Nordens skolverksamhet görs med hjälp av anslag från Utbildningsstyrelsen.

Om den aktuella skolverksamheten får du bäst info i Pohjola-Norden koulussa/i skolan -Facebook-gruppen. Häng med!

 

Beställ vårt nyhetsbrev inom skolsektorn!

Vi startar ett nyhetsbrev inom skolsektorn år 2024 med aktuell information om Pohjola-Nordens bidrag, Norden i skolan och andra nordiska möjligheter.

Om du vill få informationen direkt till din e-post, beställ vårt nyhetsbrev! 

Bidrag och kurser

Till studerande och skolelever erbjuds olika bidrag för nordiska studieresor och studier i andra nordiska länder.

Undervisningsmaterial

Här har vi samlat material som du som lärare kan använda dig av i din undervisning. Materialet är planerat för att väcka intresse och vidare frågor kring Norden. Välj och vraka, plocka russinen ur kakan! Vad passar i just din klass?

Länkar

Intresserad av Sverige? Eller kanske av att resa i Danmark? Vill du bekanta dig med övriga nordiska aktörer? Här hittar du länkar till nordiska sidor som upprätthålls av andra nordiska organisationer.

Bli skolmedlem!

Skolmedlemmarna får Norden-relaterat aktuellt material, samt information om nordiska kurser, stipendier och nytt undervisningsmaterial.