Kontaktuppgifter för Pohjola-Nordens kansli

Från och med februari har vi gett upp vår telefonväxel och i framtiden vill vi helst bli kontaktade via e-post. Om du vill kontakta oss per telefon, se personalens kontaktuppgifter och ringtider nedan.

E-post: pn@pohjola-norden.fi
Adress: Topeliusgatan 20, 00250 Helsingfors

Alla kontakter som handlar om region- eller medlemsverksamhet (ändring av medlemsuppgifter, uppsägning av medlemskap, medlemsfakturering):
jasenpalvelut@pohjola-norden.fi

Faktureringsuppgifter >>

Personal

Micaela Röman

Yhteystiedot (sv)
Generalsekreterare
+358 (0) 40 860 0611
micaela.roman@pohjola-norden.fi

Mitra Julin

Yhteystiedot (sv)

Ekonomi- och administrationsansvarig
+358 (0) 40 145 1779
(må-to kl 13-15)
mitra.julin@pohjola-norden.fi

Marika Lindström

Yhteystiedot (sv)

Sakkunnig
Medlemsservice samt förenings- och regionverksamhet
+358 (0) 44 733 5771
marika.lindstrom@pohjola-norden.fi

Susan Neffling

Yhteystiedot (sv)

Sakkunnig
Kommunikation
+358 (0) 44 733 5773
(mån-fre kl 13-15)
susan.neffling@pohjola-norden.fi

Taru Lepistö

Yhteystiedot (sv)
Sakkunnig
Skolverksamhet
+358 (0) 44 333 8965
taru.lepisto@pohjola-norden.fi
hakemukset@pohjola-norden.fi

Heli Mäkipää

Yhteystiedot (sv)

Projektledare
Nordiska ministerrådets informationstjänst Info Norden (ink. gränshindersarbete i Norden)
+358 (0) 44 733 5776
heli.makipaa@pohjola-norden.fi
www.norden.org/infopohjola

Saara Naapila

Yhteystiedot (sv)
Projektmedarbetare
Nordiska ministerrådets informationstjänst Info Norden

+358 (0) 40 860 0564
saara.naapila@pohjola-norden.fi
www.norden.org/infopohjola

Informationstjänsten Info Norden 

Nordiska ministerrådets informationstjänst hjälper med frågor som gäller mobilitet inom Norden. 

Telefon: (09) 4542 0818, ti-to kl. 10-14.
E-post: finland@infonorden.org
www.norden.org/infonorden