Kontaktuppgifter för Pohjola-Nordens kansli

 

Våra öppettider kl. 9-12 och 13-16.
Telefon: (09) 4542 080
E-post: pn@pohjola-norden.fi
Adress: Topeliusgatan 20, 00250 Helsingfors

Alla kontakter som handlar om region- eller medlemsverksamhet:
jasenpalvelut@pohjola-norden.fi

Faktureringsuppgifter >>
 

Informationstjänsten Info Norden 

Nordiska ministerrådets informationstjänst hjälper med frågor som gäller mobilitet inom Norden. 

Telefon: (09) 4542 0818, ti-to kl. 10-14.
E-post: finland@infonorden.org
www.norden.org/infonorden

Personal

Tove Ekman

Yhteystiedot (sv)

Generalsekreterare
+358 (0) 40 738 1544 
tove.ekman@pohjola-norden.fi

Nina Hokkanen

Yhteystiedot (sv)
Ekonomikoordinator
(deltid, anträffbar ti-to)
+358 (0) 40 145 1779
nina.hokkanen@pohjola-norden.fi

Marika Lindström

Yhteystiedot (sv)

Sakkunnig
Medlems- och regionverksamhet
Skolverksamhet
+358 (0) 44 733 5771
marika.lindstrom@pohjola-norden.fi
hakemukset@pohjola-norden.fi

Susan Neffling

Yhteystiedot (sv)

Sakkunnig
Kommunikation och medlemsregister
+358 (0) 44 733 5773
susan.neffling@pohjola-norden.fi

Heli Mäkipää

Yhteystiedot (sv)

Projektledare
Nordiska ministerrådets informationstjänst Info Norden (ink. gränshindersarbete i Norden)
+358 (0) 44 733 5776
heli.makipaa@pohjola-norden.fi
www.norden.org/infopohjola