Kontaktuppgifter för Pohjola-Nordens kansli

 

Våra öppettider  kl. 9-12 och 13-16.
Telefon: (09) 4542 080
E-post: pn@pohjola-norden.fi
Adress: Fredriksgatan 61 A 11 (3. vån.), 00100 Helsingfors

Alla kontakter som handlar om region- eller medlemsverksamhet: jasenpalvelut@pohjola-norden.fi

 

Informationstjästen Info Norden 

Tjänsten hjälper med frågor som gäller mobilitet inom Norden. 
Telefon: (09) 4542 0818, må-fre kl. 10-14.
E-post: finland@infonorden.org

 

Karta

Yhteystiedot (sv)
Generalsekreterare
0400 795 235
michael.oksanenpohjola-norden.fi
Yhteystiedot (sv)

Rådgivare
Medlems- och regionverksamhet
044 733 5771
marika.lindstrompohjola-norden.fi
jasenpalvelut@pohjola-norden.fi

Yhteystiedot (sv)
Ekonomi- och marknadsföringschef
0400 995 546
urpo.uusitalopohjola-norden.fi
Yhteystiedot (sv)
Projektledare
Intressebevakning,
Informationstjänsten Info Norden,
seminarier för tjänstemän,
gränshindersarbete i Norden
044 733 5776
heli.makipaa@pohjola-norden.fi
Yhteystiedot (sv)
Utvecklingskoordinator
040 719 3906
lasse.paukkonen@pohjola-norden.fi
Yhteystiedot (sv)
(Informatör) 
Moderskapsledig
Yhteystiedot (sv)

Specialist, skolsamarbete 
045 260 2884
eeva.niskanen@pohjola-norden.fi

 

Yhteystiedot (sv)

Projetkoordinator
Medlems- och regionverksamhet
050 549 6444
asko.pietarila@pohjola-norden.fi