Pohjola-Nordens stödstiftelse sr

Enligt stiftelsens stadgar är Pohjola-Nordens stödstiftelse sr:s syfte att stöda verksamhet som stärker och utvecklar det nordiska medborgarsamarbetet, främjar det nordiska samarbetet och som i Finland ökar kunskapen om folken och förhållandena i Norden och i övriga Norden kunskapen om Finland. Enligt stadgarna fullföljer stiftelsen sitt syfte genom att bevilja bidrag till sin grundare Pohjola-Norden rf och till övriga föreningar som främjar nordiskt samarbete.

Pohjola-Nordens stödstiftelse är grundad 2010. I samband med att stiftelsen grundades donerade Pohjola-Norden rf egendom till ett värde av 1,3 miljoner euro som grundkapital till stiftelsen. Handelsbanken ansvarar för stiftelsens placeringsverksamhet. Pohjola-Norden rf:s generalsekreterare fungerar enligt stiftelsens stadgar som stödstiftelsens ombudsman.

Stödstiftelsens stadgar förnyades 2022. Enligt de nya stadgarna väljs stiftelsens styrelse för ett kalenderår i taget. Stödstiftelsens styrelse väljs av Pohjola-Norden rf:s styrelse och består av fem ordinarie medlemmar. Sommaren 2021 valdes en ny styrelse enligt stiftelsens gamla stadgar. Till den nuvarande styrelsen hör Juhana Vartiainen (ordförande), Christel Liljeström (vice ordförande) och Maria Karjalainen. I enlighet med de nya stadgarna väljs en ny styrelse för kalenderåret 2023.

År 2021 avslöjades ett omfattande förskingringsfall i Pohjola-Nordens stödstiftelse. Stödstiftelsen gjorde tillsammans med Pohjola-Norden rf en brottsanmälan mot stiftelsens tidigare ombudsman. Polisens förundersökning i fallet pågår fortfarande (hösten 2022).

Pohjola-Nordens stödstiftelse sr:s stadgar (på finska)

Stiftelselagen
 

Kontaktuppgifter:

Pohjola-Nordens stödstiftelse sr
Topeliusgatan 20
00250 Helsingfors

Ombudsman Tove Ekman
tove.ekman@pohjola-norden.fi
tel. 040 738 1544