Bidrag och kurser

Till studerande och skolelever erbjuds olika bidrag för nordiska studieresor och studier i andra nordiska länder. Ansökningsinstruktioner för enskilda bidrag finns på varje bidrags introduktionssida (länkar nedan).

Bidrag bör ansökas om en månad före resan. Ifall resan skett mellan 1.1.-15.2.2023, kan ansökan göras undantagsvis retroaktivt.

Endast skolor belägna i Finland samt deras elever och lärare kan ansöka om Pohjola-Nordens bidrag. Dessa bidrag är inte menade för yrkeshögskolor eller universitet.

Pohjola-Nordens bidrag inom skolsektorn beviljas ur Utbildningsstyrelsens anslag.

Beviljade bidrag 2022-2023 >>