Bidrag och kurser

Till studerande och skolelever erbjuds olika bidrag för nordiska studieresor och studier i andra nordiska länder. Ansökningsinstruktioner för enskilda bidrag finns på varje bidrags introduktionssida (länkar nedan). Bidrag bör ansökas om en månad före resan.

Endast skolor belägna i Finland samt deras elever och lärare kan ansöka om Pohjola-Nordens bidrag. Dessa bidrag är inte menade för yrkeshögskolor eller universitet.

Pohjola-Nordens bidrag inom skolsektorn beviljas ur Utbildningsstyrelsens anslag.

För mer information, vänligen kontakta Taru Lepistö, taru.lepisto@pohjola-norden.fi.

OBS! Från och med den 8 maj 2024 tar Pohjola-Norden i bruk ett ny bidragssystem. Om du har ansökt om skolsektorns bidrag via den tidigare webbplatsens formulär före den 8 maj kommer processen fortfarande att följa de gamla anvisningarna.