Pohjoismaiset leirikoulut ja opintomatkat
Nordiska lägerskolor och inlärningsresor


PERUSKOULU JA LUKIO / GRUNDSKOLOR OCH GYMNASIER

Suomen peruskoulujen ja lukioiden oppilasryhmät voivat anoa matka-avustusta toiseen Pohjoismaahan suuntautuvaa opinto- tai leirikoulumatkaa varten. Ryhmät huolehtivat itse matkajärjestelyistä sekä yhteyksistä yhteistyökouluihin. Majoitus järjestetään usein isäntäoppilaiden perheissä.

Leirikouluista suositeltavimpia ovat kahden tai kolmen pohjoismaisen luokan yhteiset leirikoulut. Matka-avustuksen suuruus riippuu oppilasvaihdon tai leirikoulun pituudesta ja ohjelmasta. Avustuksen saaminen edellyttää yhteistyötä toisen pohjoismaisen koulun kanssa. Skandinaavisilla kielillä toteutettava ohjelma asetetaan hakutilanteessa etusijalle. Ystäväkoulua voi etsiä Norden i skolan-opetusalustan kautta. Suomenkielisille kouluille myönnetään matka-avustusta myös Ahvenanmaan matkoille. Sama koulu voi hakea avustusta korkeintaan kerran vuodessa.

Täytetty hakulomake tulee toimittaa liitteineen alla olevan sähköisen hakulomakkeen kautta, viimeistään kuukautta ennen matkaa. Kuukauden sisällä matkan jälkeen lähetetään tilitys apurahan käytöstä. Tilitykseen liitetään kuitit myönnetyn summan edestä. Tilitys ja matkaraportti lähetetään sähköpostitse ja kuitit yms. skannataan liitteeksi osoitteeseen hakemukset@pohjola-norden.fi

--

Elevgrupper från grundskolor och gymnasier i Finland kan ansöka om resebidrag för inlärnings- eller lägerskolresor till ett annat nordiskt land. Grupperna svarar själva för researrangemangen och kontakterna med samarbetsskolor. Inkvarteringen sker ofta i värdelevernas familjer.

Ett sätt att arrangera lägerskola som kan rekommenderas, är att lägerskolan är gemensam för klasser från två eller tre olika nordiska länder vid ett lämpligt lägerskolcentrum. Storleken på resebidraget beror på resans mål, längd och på programmet framme. Samarbete med en vänskola förutsätts för att bli beviljat resebidrag. Man kan söka samarbetsskolor på undervisningsplattformen Norden i skolan. Även lägerskolresor och elevutbyte till Åland för finskspråkiga skolor kan få resebidrag. Samma skola kan beviljas bidrag högst en gång per år.

Ansökan sänds senast en månad innan kursen börjar elektroniskt nedan. Inom en månad efter kursen skickas en redovisning av hur bidraget använts, med kvitton motsvarande bidragets belopp. Redovisningen kan mejlas, med elektroniska biljetter eller skannade kvitton och räkningar bifogade till hakemukset@pohjola-norden.fi.

Hakulomake / Ansökningsblankett

Tähän kohtaan vain opettajien lukumäärä, ei muiden aikuisten osallistujien / Här endast antalet lärare, inte andra vuxna deltagare
Kirjoita numero 7 kirjaimin: