Arkiv

Bokstipendierna till skolorna 2022

Bokstipendierna skickades 18. maj per e-post.

Extra förbundsmöte

Pohjola-Norden håller extra förbundsmöte på Zoom måndagen 13.6.2022 kl. 18:00.

Rekordstort intresse för Norden!

Varför är intresse för Norden större än någonsin? Läs Info Nordens årsrapport 2021.

Pohjola-Nordens utlåtande om digital identitet

Utkastet till regeringens proposition med förslag till lagstiftning om digital identitet (på finska)

Pohjola-Norden i Kotka hjälper barnen i Ukraina

Föreningen utmanar också andra att donera!

Förbundsmöte 22.4.2022

Pohjola-Nordens förbundsmöte hålls i Åbo på Scandic Hotel Julia (Eriksgatan 4), fredagen 22.4.2022 kl. 13:00. Det är möjligt att delta i mötet även på distans.