SKOLMEDLEMSKAP OCH PROJEKT

Pohjola-Nordens skolmedlemskap

Över tvåhundra skolor är redan aktivt med i Pohjola-Nordens skolverksamhet. Förutom Pohjola-Nordens tidning får skolmedlemmarna också Norden-relaterat aktuellt material, samt information om nordiska kurser, stipendier och nytt undervisningsmaterial.

Skolor kan bli skolmedlemmar i Pohjola-Norden. Medlemskapet kostar 20 € per år och som medlem får man:

  • Pohjola-Nordens medlemstidning
  • Pohjola-Nordens nyhetsbrev till skolsektorn som innehåller nyheter om Pohjola-Norden och de nordiska länderna samt information om bidrag och andra förmåner.
  • Hjälp med att hitta en vänskola i Norden
  • Vägledning vid behov i användningen av Norden i skolan-lärportalen
  • Möjlighet att beställa nordiska flaggor och kartor till skolan

 

Månadens nordiska film

Pohjola-Norden ordnar i samarbete med filmföreningen Walhalla visningar av Månadens nordiska film -serien runt om i Finland. Serien erbjuder nordiska filmer lämpliga för skolor. Förhandsanmälda skolgrupper har fritt inträde till visningarna.

Mer information om MNF-serien:
https://walhalla.fi/sv/verksamhet/kuukauden/

 

Norden i Skolan

Norden i skolan är en kostnadsfri undervisningsplattform som erbjuder läromaterial och färdiga undervisningsenheter för flera olika ämnen på alla nordiska språk, från lågstadiet till andra stadiet. Läromaterialen följer nordiska läroplaner och behandlar de nordiska länderna, nordisk kultur och nordiska samhällsstrukturer samt nordiska språk. På webbplatsen finns också en månatlig nordisk film, vilket är ett utmärkt sätt att öka kunskapen om nordiska språk och kultur.

I Norden i skolan finns även en ljudordbok på nordiska språk, där läraren och eleverna kan jämföra likheter och skillnader mellan nordiska språk. Genom webbplatsen kan man även söka efter en vänklass för sin egen klass från ett annat nordiskt land.

Dessutom erbjuder Norden i skolan möjligheten att kontakta en annan skolklass i ett annat nordiskt land. Till exempel är nordisk skolchatt en rolig metod för elever att lära känna andra nordiska skolelever. Chatten ger eleverna en unik möjlighet att förstå likheter och skillnader mellan grannspråken danska, norska och svenska.

www.nordeniskolan.org

 

Vänskapsklasser

Norden i skolan erbjuder skolor en kostnadsfri möjlighet att skaffa sig vänklasser från ett annat nordiskt land. Verksamheten inleds med att söka efter en vänklass på Norden i skolan-plattformen, eller läraren kan meddela att deras klass söker en vänklass. På webbplatsen finns flera olika förslag på hur man kan inleda vänklassaktiviteter, och när en vänklass har hittats kan lärarna ordna till exempel en digiträff mellan klasserna eller byta e-postadresser.

Om klassen vill besöka sin vänklass i ett annat nordiskt land kan de ansöka om bidrag från Pohjola-Norden för detta ändamål.

Mer information om vänklassverksamheten:
www.nordeniskolan.org

Bli skolmedlem

Jag är intresserad av följande
Faktureringsmetod
Skriv siffran 9 med bokstäver: