SKOLMEDLEMSKAP OCH PROJEKT

Pohjola-Norden erbjuder skolor möjligheten att ta del av den nordiska verksamheten. Genom den bifogade blanketten kan du meddela ditt intresse för Pohjola-Nordens tjänster i såväl inhemska som nordiska projekt. På sidorna nedan finns tilläggsinformation om projekten.
 

Pohjola-Nordens skolmedlemskap

Över hundra skolor är redan aktivt med i Pohjola-Nordens skolverksamhet. Förutom Pohjola-Nordens tidning får skolmedlemmarna också Norden-relaterat aktuellt material, samt information om nordiska kurser, stipendier och nytt undervisningsmaterial.

Skolor kan bli skolmedlemmar i Pohjola-Norden. Medlemskapet kostar 20 € per år och som medlem får man:

  • Pohjola-Nordens tidning två gånger per år
  • Pohjola-Nordens elektroniska nyhetsbrev till skolsektorn som innehåller nyheter om Pohjola-Norden och de nordiska länderna samt information om bidrag och andra förmåner.
  • Hjälp med att hitta en vänskola i Norden
  • Pohjola-Nordens böcker och andra produkter till medlemspris.
     

Filmturné

Pohjola-Norden arrangerar i samarbete med filmföreningen Walhalla varje år en landsomfattande filmturné. På turnén erbjuds nordiska filmer som är lämpliga för skolelever. Filmvisningarna är avgiftsfria för skolorna. Tilläggsinformation om den landsomfattande filmturnén ges ut under årets gång.

Tilläggsinformation om filmföreningen Walhallas verksamhet: walhalla.fi
 

Norden i Skolan

Norden i Skolan är en gratis läroportal som ger lärare och elever i alla nordiska länder helt nya möjligheter att jobba med nordisk språk och kultur, samt klimat och natur. Norden i Skolan är uppdelad i två huvudområden: "Språk & Kultur" och "Klimat & Natur". Båda huvudområdena består av ett stort val av spännande material med utarbetade arbetsuppgifter som stödjer mål i ämnesområden i samtliga nordiska läroplaner. 

www.nordeniskolan.org
 

Vänskapsklasser

Norden-föreningarnas samarbetsprojekt erbjuder en kostnadsfri möjlighet till att få en vänskapsklass i ett annat nordiskt land. Samarbetet börjar genom utbyte av brev eller e-post och det kan anpassas efter egna behov och intressen. Verksamhetsformer kan vara bland annat gemensamma temauppgifter, kunskapsutbyte, film, fotografi, musik, konstutställningar samt elev- och lärarutbyte.

Tilläggsinformation om klimatduellen och vänskapsklassverksamheten samt registreringsformulär finner du på Norden i Skolans webbsidor: www.nordeniskolan.org

Bli skolmedlem

Jag är intresserad av följande
Faktureringsmetod
Skriv siffran 4 med bokstäver: