Språkläger

Språkkurs för finskspråkiga gymnasister

 

Pohjola-Norden erbjuder en intensivkurs där deltagarna har möjligheten att förbättra speciellt sina muntliga kunskaper i svenska, träffa svenskspråkiga unga, bekanta sig med svensk kultur och på så vis stärka sin nordiska identitet. Kursen är avsedd för finskspråkiga gymnasister, helst för sådana som läst B-svenska. En bra kandidat har viljan att kommunicera på svenska samt umgås gärna och aktivt i grupp. Kandidaten kommer också bra överens med nya människor och klarar sig i obekanta situationer. 


Stipendiet omfattar undervisning, resor, logi och fritidsaktiviteter. Inkvarteringen sker på ett kurscentrum där deltagarna delar rum. Varje gymnasium kan ansöka om stipendium för en elev per år. Vid beviljandet av stipendier ges företräde åt de skolor som inte deltagit i föregående utdelning. Ansökningsblanketten fylls i av gymnasisten och läraren i samråd.

Årets språkkurs kommer att hållas i Saltvik, Åland, från 31 juli till 6 augusti 2023. Ansökningstiden för i år har gått ut. Vi informerar alla ansökare då vi valt deltagarna.

OBS! Saltvik passar inte djurallergiker.

 

SOMMARLÄGER, HILLERØD, Danmark

 

Sommarläger för nordiska unga i åldern 11-15 i ett nordiskt lägerskolcentrum i Hillerød, Danmark. Syftet med lägret är att befrämja nordisk samhörighet och erbjuda ungdomar minnesvärda upplevelser genom att göra saker tillsammans.

I lägret deltar cirka 50 unga från olika delar av Norden. Pohjola-Norden står för researrangemangen för de finländska deltagarna och 15–20 finländare deltar i lägret varje år. Med på resan kommer en reseledare, som tillsammans med andra nordiska handledare ansvarar för lägret. Kursen arrangeras av Foreningen Norden i Danmark

Lägerbroschyr
www.hillerodhostel.dk

Tidningsartikel om lägret (på finska).

 

Lägret för 2023 ordnades 26-30 juni och kostade 500 euro per deltagare.

Beslut om nästa års läger fattas på nästa års sida.