Norden – starkare tillsammans

22.03.2024 kl. 10.00 – 12.30

Finland och de övriga nordiska länderna står närmare varandra än någonsin tidigare. Hur går det för oss i en värld som överskuggas av både klimatkrisen och den rådande säkerhetssituationen? Hur ser vår kristålighet och sammanhållning ut, och kan kultur och de nordiska värderingarna spela en mer synlig roll för att bygga upp resiliens i våra samhällen?

Välkommen att fira Nordens dag med oss i Helsingfors stadshus den 22 mars 2024! Evenemanget inleds med ett tal av utrikesminister Elina Valtonen.

Uppdaterat program och information om evenemanget:
www.nordensdag.fi


Plats
Helsingfors stadshus, Helsingfors