Den gröna tråden i Norden - Pohjolan yhteinen asia

30 Oktober 2021 kl. 10.00–17.00

EN UTFLYKT TILL DET GRÖNA LAHTIS 30.10.2021 klo 10.00–17.00

 

Vi får bekanta oss med det gröna och nordiska Lahtis på en rundvandring, vi får lunch och kaffe på restaurang Voitto, som ligger under hoppbackarna. Samtidigt får vi bekanta oss med idrottscentret och skidmuséet i Lahtis. Den som vill får även prova på backhoppning och skjutning. Vi får följa med ett seminarium om Lahtis som årets Gröna huvudstad. Priset 25 euro inkluderar luch, kaffe, rundvandring och inträdesavgifter. Ta gärna med Museikortet, om du har ett! Vi tar emot anmälningar fram till 30.9.2021.

Har du frågor? Kontakta oss på lahden.pohjolanorden@gmail.com

Anmäl dig här:
https://www.lyyti.fi/reg/Retki_Lahteen_8222

 

T E R V E T U L O A - V Ä L K O M M E N !