Pohjola-Nordens medlemstidning har utkommit!

Pohjola-Nordens medlemstidning är nu ute! Vi fick intervjua den underbara och karismatiska Krista Kosonen, som under de senaste åren har haft en framgångsrik skådespelarkarriär i Norden. Vad skulle Kosonen vilja säga till dem som pratar mer om pakkoruotsi än pokkaruotsi?

I tidningen finns också omfattande information om våra lokalföreningars verksamhet, som är glädjande livlig! Gå och bekanta dig med verksamheten i ditt område, och om du ännu inte är medlem, kom med!

Läs tidningen >>