Pohjola-Nordens förbundsmöte 20.5.2024

Pohjola-Nordens förbundsmöte hölls måndagen den 20 maj i Tammerforshuset i Tammerfors. Förbundsmötet samlade 73 personer från olika lokalföreningar och medlemsorganisationer, och deltagande var möjligt både på plats och på distans. Vid förbundsmötet behandlades förutom stadgeenliga ärenden även valet av en ny valberedning och Pohjola-Nordens nya strategi.

Förbundsmötet öppnades av Pohjola-Nordens förbundsstyrelseordförande Kim Berg, som i sitt tal lyfte fram att även om utrikes- och säkerhetspolitik med rätta har varit mycket framträdande på sistone, får vi i vårt arbete för nordiskt samarbete inte glömma bort gränshinderarbete, kulturutbyte eller arbete för hållbarhet.

De nordiska undervisnings- och kulturministrarnas nyligen undertecknade språkpolitiska deklaration betonar vikten av alla nordiska språk, inklusive minoritetsspråk och teckenspråk. Deklarationen syftar till att säkerställa att de språk som håller igång samhällets funktioner förblir starka, och därigenom stärker demokratin och delaktigheten samt upprätthåller utvecklingen av en gemensam nordisk identitet.

– Jag tror att kulturutbytet har en viktig roll här. Kanske genom något så enkelt i vardagen som att kunna titta på en bra nordisk serie efter en lång arbetsdag. När man till exempel tittar på Beck, Skam, Badhotellet eller Borgen, kommer de nordiska språken nämligen på köpet, sade Berg i sitt tal.

– Därför borde arbetsgruppen som överväger Yles uppdrag och finansiering ta allt detta i beaktande. Det vore en katastrof om nordiska samproduktioner hamnade på skärningslistan och om det nordiska utbudet på Yles kanaler och Yle Arenan minskade. Tvärtom borde det nordiska utbudet ökas – på Yle Arenan borde det finnas tillgång till fler serier som kan ses i andra nordiska länder. De nordiska rundradiobolagen borde hitta lösningar som ger alla möjlighet att ta del av utbudet från nordiskt producerade serier, dokumentärer och filmer.
 

Kuvassa vasemmalta: Marja Sundström, Ulla Rahkonen, Hannu Alatalo, Arto Vuollet, kokouksen puheenjohtajana toiminut Reidar Wasenius, Kim Berg sekä Anna Jungner-Nordgren.
Från vänster: Marja Sundström, Ulla Rahkonen, Hannu Alatalo, Arto Vuollet, mötets ordförande Reidar Wasenius, Kim Berg och Anna Jungner-Nordgren.


Vid förbundsmötet valdes en ny valberedning för perioden 2024–2026. Valberedningen består av fyra representanter från lokalföreningar samt två representanter från organisationsmedlemmar. Som nya representanter valdes Marja Sundström från Lempäälä, Ulla Rahkonen från Pemar samt Anna Jungner-Nordgren (Folktinget). Dessutom fortsätter Hannu Alatalo från Torneå, Mikko Honkanen från Joensuu och Jaakko Korpisaari (Akava) i valberedningen.

Vid mötet valdes även en ny ledamot till förbundsstyrelsen, då Sari Rautio meddelade att hon avsäger sig sin suppleantpost. I hennes ställe valdes Arto Vuollet, som fungerar som Leena Lusas suppleant. Grattis till alla valda!

Förbundsmötet avslutades med en gemensam kaffestund där deltagarna bjöds på tårta dekorerad med Pohjola-Nordens 100-årsjubileumslogo. Tammerforshusets direktör Pauliina Ahokas kom till kaffestunden för att hälsa på deltagarna och tacka för det viktiga arbetet för nordiskt samarbete.

 

Tack till alla deltagare för dagens goda diskussioner och anföranden!