Pekka Haavisto och Alexander Stubb

Presidentkandidaterna svarar

På söndag väljer Finland en ny president.

Söndagen den 11 februari kulminerar den andra valomgången i valet av en ny president för Finland. I andra omgången möts Alexander Stubb och Pekka Haavisto för en sista omgång för att avgöra vem av dem som tar över Finlands mest prestigefyllda uppdrag.

 

Som president ansvarar ni också för Vision 2030 och de mål som är uppsatta. Vilken roll ser ni att Pohjola-Norden har i fråga om att nå de uppsatta målen?

 

Pekka Haavisto

(Bild: Meeri Koutaniemi)

Världen behöver förebilder i dessa oroliga tider. De nordiska länderna utgör en unik region och en grupp av länder i världen som leder vägen i kampen mot klimatförändringarna, men också är ledande då det gäller att främja demokrati, inkludering och integration.

Som förbund bidrar Pohjola-Norden genom att stärka de nordiska ländernas gemensamma ansträngningar för att påverka världen i kampen mot klimatförändringarna i den riktning som Parisavtalet och klimatkonferensen i Dubai pekar ut, till exempel för att fasa ut fossila bränslen.

 

Alexander Stubb

(Bild: Jussi Ratilainen)

Det nordiska samarbetet är viktigt och djupt för Finland. Finland arbetar aktivt som en del av den nordiska referensgruppen, fördjupar den nordiska integrationen och strävar efter att undanröja gränshinder mellan länderna. Som president kommer jag att värna om och främja goda och nära relationer till våra grannländer och främja målen i vision 2030 genom att lyfta fram dem både vid bilaterala möten och vid samnordiska möten. Utöver visionens mål vill jag betona det nordiska försvarssamarbetets betydelse för säkerheten i närområdet och efterlysa mer nordiska insatser för att stärka den regelbaserade världsordningen.

Pohjola-Norden är tillsammans med de andra Norden-föreningarna en av hörnstenarna i det nordiska samarbetet. Den ursprungliga utgångspunkten för samarbetet var samarbete och kontakter mellan medborgarna. I dag fungerar Pohjola-Norden som en länk mellan det civila samhället och beslutsfattarna, ökar medborgarnas medvetenhet om det nordiska samarbetet och främjar för föreningens målsättningar om det nordiska samarbetet.

Genom dessa funktioner främjar Norden också målen i vision 2030. Pohjola-Norden har en särskilt viktig roll när det gäller att främja en djupare integration, eftersom föreningen har direkt kontakt med medborgarna. Pohjola-Norden främjar också den nordiska integrationen genom sin Rådgivningskommitté. Genom att avlägsna gränshinder främjas också den fria rörligheten och därigenom också Nordens konkurrenskraft.

Genom sin skolverksamhet ökar föreningen de ungas förståelse och intresse för nordiskt samarbete. I kontakterna med beslutsfattarna kan Pohjola-Norden lyfta fram hållbarhetsrelaterade teman. Utöver dessa åtgärder kan Norden också främja nordiskt kultursamarbete, som är en viktig faktor för att skapa nordisk samhörighet.