Mitra Julin börjar som ekonomi- och administrationsansvarig

Mitra Julin har börjat som ekonomi- och administrationsansvarig på Pohjola-Norden. Uppdraget är en fast tjänst  och åtminstone till en början på deltid (80%).

Mitra är ekonomie magister och har tidigare haft olika uppgifter inom ekonomi och administration. Mitra har just återvänt från föräldraledighet till arbetslivet och är entusiastisk över sin nya arbetsuppgift på Pohjola-Norden rf.

Mitra ansvarar för genomförandet av förbundets ekonomiplanering, uppföljning och rapportering i samarbete med förbundets generalsekreterare och bokföringsbyrå. Dessutom assisterar hon generalsekreteraren i olika personal- och allmänna administrationsuppgifter.

Välkommen Mitra!