En ny styrelse valdes för Pohjola-Norden rf

(I bilden från vänster Tove Ekman, Siiri Turunen, Leena Lusa, Johan Strang, Paula Mikkola, Mikael Kirkko-Jaakkola, Britta Wiander, Kim Berg, Susanne Öksnevad, Matti Erävala, Christel Liljeström & Ulla Gahmberg)

Pohjola-Nordens förbundsmöte hölls i Helsingfors den 12 maj 2023. Det var möjligt att delta i mötet antingen på plats eller på distans. På mötet deltog cirka 65 representanter från olika lokalföreningar och medlemsorganisationer. Dessutom gick det att följa dagens händelser i realtid via YouTube.

Före det officiella förbundsmötet föreläste forskare (ÅA) och styrelseordförande (Samfundet Folkhälsan) Siv Sandberg om ämnet Samhällsuppdraget och organisationen: Hur ska en anrik organisation fungera i en ny tid? Efter det berättade Språkambassadörerna rf:s tf. verksamhetsledare Tuija Löfgrén om projektet Norden-ambassadörer i skolan och verksamhetsledare Marita Salo från Studiecentralen Sivis om Sivis verksamhet och om den nya föreningslagen.

På förbundsmötet valdes en ny förbundsstyrelse för Pohjola-Norden för perioden 2023–2025. Kim Berg fortsätter som förbundsstyrelsens ordförande. Christel Liljeström fortsätter som vice ordförande och till ny vice ordförande valdes Mikael Kirkko-Jaakkola.

Dessutom godkändes verksamhetsberättelse och bokslut för 2022 samt verksamhetsplan och budget för 2023 vid förbundsmötet. Förbundsmötet beviljade ansvarsfrihet till styrelsen och övriga ansvariga. 


Förbundsstyrelsen 2023–2025


Ordförande
Kim Berg

Vice ordförande
Christel Liljeström

Vice ordförande
Mikael Kirkko-Jaakkola

Styrelses medlemmar och ersättare
Hanna-Leena Ainonen (Marja Kynsijärvi)
Paula Mikkola (Pertti Ruokanen)
Britta Wiander (Riitta Mäkinen)
Niklas Ollila (Théo Silnicki Kettunen)
Pertti Kinnunen (Ulla Gahmberg)
Johan Strang (Maria Häggman)
Susanne Öksnevad (Matti Erävala)
Leena Lusa (Sari Rautio)
Siiri Turunen (Hannaneh Mahmoudian) – PNU