Pohjola-Nordens förbundsmöte 2023

Förbundsmötet hålls i Helsingfors på Hotel Arthur den 12.5.2023 kl. 13:00.

Pohjola-Nordens förbundsmöte hålls i Helsingfors på Hotel Arthur (Berggatan 19, 00100 Helsingfors), fredagen 12.5.2023 kl. 13:00

Anmälan på plats börjar kl 10. Före förbundsmötet ordnas ett program för föreningsaktiva, som börjar klockan 10.30. Forskare (ÅA) och styrelseordförande (Samfundet Folkhälsan) Siv Sandberg talar om ämnet Samhällsuppdraget och organisationen: Hur ska en anrik organisation fungera i en ny tid? Efter det berättar Språkambassadörerna rf:s verksamhetsledare Tuija Löfgrén om projektet Norden-ambassadörer i skolan. Verksamhetsledare Marita Salo från Studiecentralen Sivis berättar kort om Sivis verksamhet och om den nya föreningslagen. 

Det är möjligt att följa förmiddagens program och själva förbundsmötet via YouTube, men utan rätt eller möjlighet att kommentera.


Lunch serveras kl 12 för dem som deltar på plats (och som anmält sig i förväg).

Mötesmaterialet kan laddas ner från Pohjola-Nordens intranät.

Förbundsmötet behandlar de i stadgarna § 9 upptagna ärendena, såsom val av ny förbundsstyrelse för perioden 2023–2025. För att möjliggöra ett smidigt möte ber vi att alla förslag skickas till adressen pn@pohjola-norden.fi före förbundsmötet.

Har du frågor gällande anmälningen eller förbundsmötet? Kontakta oss på pn@pohjola-norden.fi.

Varmt välkomna till förbundsmötet!