Flaggning på Nordens dag

Pohjola-Norden önskar att Finlands kommuner och städer arrangerar nordisk flaggning på Nordens dag 23.3.2023.

Nordens gemensamma historia samt traditioner och värderingar såsom jämlikhet och demokrati har skapat en naturlig bas för samarbete. På 1960-talet ville man skapa ett juridiskt underlag för det långvariga samarbetet, som redan då resulterat i en gemensam arbetsmarknad, en passunion och den nordiska överenskommelsen om social trygghet. Samarbetsavtalet, som kallas för Helsingforsavtalet, undertecknades av samtliga nordiska länder 23.3.1962. Därför firas Nordens dag 23 mars varje år.

Helsingforsavtalet skapade en grund för det nordiska samarbetet och Nordens moderna utveckling. Samarbetet kommunerna emellan har också långa anor, men kommunsammanslagningar i de olika länderna och andra samhällsförändringar har delvis urholkat det. Nu är det hög tid att lyfta det nordiska samarbetet till en ny nivå.

Pohjola-Norden hoppas att alla Finlands kommuner och städer firar den nordiska samhörigheten genom att flagga med nordiska flaggor på Nordens dag 23.3.2023. Pohjola-Norden utmanar städer, kommuner och alla andra att dela bilder på den nordiska flaggningen på sociala medier med hashtaggarna #nordensdag2023 och #pohjolanpaiva2023.

Vi hoppas även att de lokala Pohjola-Norden-föreningarna inbjuds till eventuella festligheter vid flagghissningen. Kontaktuppgifter till Pohjola-Nordens lokalföreningar finns på vår hemsida: www.pohjola-norden.fi/sv/medlemskap/lokalforeningar/

 

Tilläggsuppgifter:

Tove Ekman
Generalsekreterare, Pohjola-Norden rf
040 738 1544
tove.ekman@pohjola-norden.fi