Verksamhetsstöd för 2023 har beviljats

Svenska kulturfonden har beviljat Pohjola-Norden rf ett anslag på 50 000 euro. Tack vare bidraget kan vi stöda och möjliggöra mångsidig nordisk verksamhet i hela landet. Bidraget utdelas i sin helhet som verksamhetsstöd till Pohjola-Nordens lokalföreningars och regioners samt Pohjola-Nordens Ungdomsförbunds lokalavdelningars projekt.

Pohjola-Nordens förbundsstyrelse har på sitt möte 26 januari fattat besluten om de verksamhetsstöd som beviljas för 2023 och det finns en hel del intressant verksamhet planerad runt om i Finland. Verksamhetsstöd har beviljats till exempel till olika språkcaféer och diskussionsklubbar på nordiska språk, till evenemang som främjar nordisk matkultur och för resor till olika delar av Norden. Dessutom har verksamhetsbidrag beviljats för bland annat olika lokalföreningars Nordens dag-evenemang i mars, litteraturveckans evenemang i november och firandet av Luciadagen i december.

Vi har ett fartfyllt år framför oss, så följ med.

 

Svenska Kulturfondens logo