Pohjola-Nordens medlemstidning 2/2022

Pohjola-Nordens medlemstidning nummer 2/2022 har nu utkommit. Höstens tidning publiceras undantagsvis endast i elektronisk form. Du kan läsa tidningen här: https://issuu.com/pohjolanorden/docs/pohjola_norden_2_2022-web

Läs tidningen >>

Nästa år förnyar vi medlemstidningen och i framtiden kommer lokalföreningars och regioners verksamhet att synas mer i tidningen. Tidningens utseende förnyas också. Innehållsönskemål och -förslag kan skickas via e-post till jasenpalvelut@pohjola-norden.fi. Även om tidningen nu av ekonomiska orsaker publiceras elektroniskt kommer den att publiceras i tryckt form igen i nästa nummer, som utkommer i mars 2023.