Verksamhetsstöd 2023

Ansökningstid 1 - 30.11.2022.

Ansökningssidan för verksamhetsstöd för 2023 öppnas på Pohjola-Nordens intranät tisdagen den 1.11 och stängs på onsdagen den 30.11.

Verksamhetsstöden är ett stöd beviljat av Svenska kulturfonden för Pohjola-Nordens lokalföreningars och regioners samt Pohjola-Nordens Ungdomsförbunds lokalavdelningars projekt. Det är särskilt viktigt att i ansökan tydligt uppge hur projekten motsvarar Kulturfondens kriterier. Närmare instruktioner och ansökningsblanketter finns på Pohjola-Nordens intranät.

Pohjola-Nordens förbundsstyrelse fattar i januari 2023 beslut om vilka projekt som får bidrag. Det förbundspaket som Svenska kulturfonden förhoppningsvis beviljar förbundet delas i sin helhet ut till Pohjola-Nordens medlemsföreningar och regioner samt Pohjola-Nordens Ungdomsförbunds lokalavdelningar.

Eventuella frågor kan skickas till jasenpalvelut@pohjola-norden.fi.