Pohjola-Norden rf:s strategienkät

Enkäten riktar sig till lokalföreningar och samverkande medlemmar.

Betydelsen av nordiskt samarbete framhävs i samhället medan den traditionella föreningsverksamheten söker nya former. Samtidigt kommer förbundets resurser att vara begränsade ännu under en lång tid på grund av det förskingringsfall som uppdagades ifjol och de ekonomiska och administrativa svårigheter som hör ihop med det. Viljan att påverka och handla är stark, men förbundet måste prioritera och göra kloka val. Det är dags för en ny strategi, och vi bjuder in alla medlemmar att tänka och diskutera tillsammans!

Pohjola-Norden rf:s stadgeenliga syfte:
"Förbundets syfte är att stärka och utveckla det nordiska medborgarsamarbetet, att främja det nordiska samarbetet och att i Finland öka kunskapen om folken och förhållandena i Norden och i övriga Norden kunskapen om Finland.

Förbundet verkar i samarbete med Nordenföreningarna i Danmark, Island, Norge, Sverige, på Färöarna och Åland samt med andra organisationer som främjar ett nordiskt samarbete."

Som en del av förbundets strategiprocess ber vi våra lokalföreningar och samverkande medlemmar att svara på enkäten inom november. Enkäten består av fyra frågor om hur Pohjola-Norden rf ska prioritera sina resurser under de närmaste åren och vilka strategiska val förbundet borde göra:

1. Vad ska förbundet prioritera?
2. Vad borde förbundet göra mindre av eller inte alls?
3. Har ni nya idéer för förbundets verksamhet?
4. Övriga kommentarer och hälsningar

Lokalföreningens styrelse bestämmer själv hur föreningen behandlar och svarar på enkäten. Vi hoppas att så många medlemmar som möjligt bereds möjlighet att delta i diskussionen. Du kan be om tilläggsinformation av din egen lokalförening. 

Enkäten stängs 30.11.2022. Den nya strategin presenteras för förbundsmötet våren 2023.

Tilläggsinformation:

Generalsekreterare Tove Ekman
tove.ekman@pohjola-norden.fi
tel. 040 738 1544