Folkverkstan: Mötesplatser för reparation och hållbar konsumtion

Zoom-webbinarium, 10.8.2022 kl. 9-12

Tid: Onsdag 10.8.2022, kl. 9–12 (finsk tid)

Arrangör:  Föreningen Norden Norrbotten i samverkan med Norrbottens Kommuner och Pohjola-Norden.

Plats: Zoom, du ansluter via DENNA LÄNK. Om du vill kan du göra förhandsanmälan HÄR.

Språk: finska, svenska (simultantolkning)
Så här fungerar det: Efter att ha klickat på Zoom-länken till sändningen finns möjlighet att höra simultantolkning mellan svenska och finska. I listen på Zoom finns knappen “Interpretation”. Där kan du välja det språk du vill höra.

Ladda ner programmet >>

Läs mer om projektet >>

Webbinariet ger en bred bild av hur mötesplatser för kunskapsdelning om reparation och hållbar konsumtion kan fungera. Deltagarna ges bland annat möjlighet att ta del av erfarenheter och inspiration från ett flerårigt EU-projekt. Som en del av arrangemanget presenteras en webbguide som huvudsakligen vänder sig till offentlig verksamhet inom kommunala organisationer i Sverige och Finland. Materialet är framtaget inom ramen för Interreg Nordprojektet Folkverkstan som drivs av Föreningen Norden Norrbotten tillsammans med Pohjola-Norden.

Förmiddagen erbjuder även en kort föreläsning på temat ”Vem reparerar i den cirkulära ekonomin?” med Karin Bradley, som forskar om hållbar omställning och medverkar i forskningsprogrammet Mistra Sustainable Consumption. Webbinariet avslutas med panelsamtal och en sammanfattning av dagen.

Mer om webbguiden

Enigheten är stor kring att jordens resurser behöver tas tillvara på betydligt bättre sätt och att vi måste skynda på. Runt om i världen behöver konsumtionen bli mer cirkulär. Sett ur det enskilda hushållets perspektiv och som en bidragande del i en omfattande process, kan det exempelvis ske genom att behålla saker man redan har och använda dem under längre tid. Det handlar om att öka livslängden på grejerna genom skötsel och underhåll. Eller att med enklare lagningar göra saker användbara igen. Samtidigt behöver service och mer avancerade reparationer kunna utföras av professionella aktörer inom många olika områden.

Webbguiden beskriver ett kompletterande spår. Det vill säga en sorts offentlig mötesplats där alla som vill kan delta både i aktiviteter med teoretisk inriktning och i praktiska gör-det-själv-verkstäder. Ett ställe som kan ha olika karaktär beroende på sammanhang. Men samtidigt en plats för lärande, kunskapsutbyte och som bidrar till ökad insikt om återbruk, reparation och mer hållbar konsumtion.

Materialet i guiden synliggör en struktur för folkbildande och flexibla stödtjänster som kan bidra till att främja en mer hållbar livsstil.  Med andra ord belyser den hur mötesplatser för kunskapsutbyte om återbruk och reparationer kan fås att fungera.

Om Interreg Nordprojektet Folkverkstan

Projekt Folkverkstan som ägs av Föreningen Norden i Norrbotten drivs tillsammans med Pohjola-Norden och bygger på samarbete med kommunerna Boden, Haparanda, Luleå och Uleåborg samt folkbildningsorganisationerna Studiefrämjandet Norrbotten och Oulu-opisto. Folkverkstan stöds av EU-fonden Interreg Nord, tillsammans med Nordkalottrådet, regioner och kommuner. Projektperioden är 1 februari 2020 – 30 september 2022.