Pohjola-Norden söker en ny generalsekreterare

Generalsekreterarens uppgift är att leda förbundets kontor och verksamhet samt att stödja verksamheten i Pohjola-Nordens lokalföreningar direkt under förbundsstyrelsen.

 

Vi söker en ny GENERALSEKRETERARE till Pohjola-Nordens huvudkontor i Helsingfors från och med 1 mars 2022 eller enligt överenskommelse.

Generalsekreterarens uppgift är att leda förbundets kontor och verksamhet samt att stödja verksamheten i Pohjola-Nordens lokalföreningar direkt under förbundsstyrelsen.

Sökanden förväntas ha
• Goda kunskaper om nordiskt samarbete
• Lednings- och organisationsförmåga
• Erfarenhet av föreningsverksamhet
• Gott kunnande i ekonomiförvaltning
• Utmärkt förhandlingsförmåga
• Presentationsförmåga
• God interaktionsförmåga och förmåga att arbeta inom nätverk
• Flytande kunskaper i finska och svenska, både i tal och skrift. Övriga språkkunskaper ses som en fördel.

Vi värdesätter högt viljan och förmågan att förnya och utveckla vår verksamhet. Arbetet förutsätter förmåga att resa i Finland och övriga nordiska länder.

Har du några frågor kan du kontakta Pohjola-Nordens ordförande Juhana Vartiainen (juhana.vartiainen@hel.fi, tfn 09 310 3600, per telefon endast 7.12.2021 kl 15-16 och 17.12.2021 kl 15-16), eller vice ordförandena Christel Liljeström (christel.liljestrom@gmail.com,  tfn 050 308 2460) och Mikkel Näkkäläjärvi (mikkel.nakkalajarvi@gmail.com, tfn 0400 765 002).

Fritt formulerade ansökningar och en kort meritförteckning ska lämnas in senast den 31 december 2021 till
Pohjola-Norden r.f., Topeliusgatan 20, 00250 Helsingfors, eller per e-post till tyohakemukset@pohjola-norden.fi. På kuvertet skall märkas "Generalsekreterare". Ansökningarna returneras inte.

 

Pohjola-Norden r.f. är en nationell medborgarorganisation vars uppdrag är att öka kunskapen om de nordiska länderna i Finland, att främja nordiskt samarbete och sammanhållning på gräsrotsnivå samt att påverka finska myndigheter och beslutsfattare att stärka det nordiska samarbetet. Pohjola-Norden r.f. arbetar i nära samverkan med andra nordiska systerorganisationer, främjar elev- och lärarutbyten, praktikplatser för unga i Norden och motarbetar gränshinder mellan de nordiska länderna. Pohjola-Norden r.f. grundades 1924, har ca 7 000 medlemmar och flera dussin lokalföreningar.