Sommarens läger och kurser har inställts

Lägret i Hillerød och språkkurserna för gymnasister i Saltvik och Framnäs inställts.

Tyvärr måste vi informera att på grund av den rådande osäkra situationen i världen har sommarens läger i Hillerød och språkkurserna för gymnasister i Saltvik och Framnäs inställts.

År 2021 kommer lägret och kurserna att organiseras normalt och vi har redan börjat planera dem. Vi välkomnar dina idéer och önskemål för framtida sommarkurser så att vi kan utveckla  programmet för kurserna efter önskemål.