Norden på agendan inför riksdagsvalet

13.02.2023 kl. 13:40

Riksdagsvalet i början av april är ett perfekt tillfälle att väcka debatt om nordiskt samarbete.

Pohjola-Nordens förbundskansli har skapat ett materialpaket som stöd för de lokalföreningar som vill ordna lokala valdebatter runtom i Finland inför riksdagsvalet 2.4.2023. Materialet har skickats till lokalföreningarnas styrelsemedlemmar, men alla intresserade kan beställa det tvåspråkiga materialet på adressen pn@pohjola-norden.fi. Materialet består av en minneslista till arrangören, utkast till inbjudan till panelister och instruktioner till moderatorn, inklusive färdiga frågor. 

Om du är medlem i Pohjola-Norden kan du höra dig för hos styrelsen för din lokalförening om du är intresserad av att delta i arrangerandet av en valdebatt eller helt enkelt vill delta i debatten. Valdebatterna är öppna för alla som är intresserad av att höra mer om hur riksdagskandidater från olika partier tänker kring nordiska frågor. 

Bild: Magnus Fröderberg / norden.org

Susan Neffling