Nina Hokkanen börjar som ekonomikoordinator

17.01.2023 kl. 13:03
Nina Hokkanen har i början av januari 2023 börjat som Pohjola-Norden rf:s ekonomikoordinator. Uppdraget är projektbaserat och pågår till slutet av juni.

I början koncentrerar Nina sig på att förnya ekonomirapporteringen och -processerna i tätt samarbete med generalsekreteraren och bokföringsbyrån. Målet är att förbättra förbundets ekonomiprocessers genomskinlighet, riskhantering samt tillförlitligheten i rapporteringen till finansiärer och samarbetsparter.

Nina har verkat som företagare under de senaste tio åren. Före det har hon lång erfarenhet av ekonomihantering från bl.a. CMI, Sulake Corporation, Helsingin Sanomat och Accenture. Nina arbetar deltid på förbundskansliet och är anträffbar tisdagar, onsdagar och torsdagar. 
Susan Neffling