Ny styrelse för Pohjola-Nordens stödstiftelse

10.01.2023 kl. 13:41

Pohjola-Nordens stödstiftelse sr har en ny styrelse, vars mandatperiod är kalenderåret 2023. Enligt stödstiftelsens stadgar är det Pohjola-Norden rf:s styrelse som väljer stiftelsen styrelse. Stödstiftelsens styrelsemedlemmar är:

Juhana Vartiainen (suppleant Kim Berg)
Christel Liljeström (suppleant Britta Wiander)
Juhani Lönnroth (suppleant Susanne Öksnevad)
Peter Stadius (suppleant Hildur Boldt)
Maria Karjalainen (representant för Pohjola-Nordens Ungdomsförbund)

På sitt första möte 10.1.2023 har den nya styrelsen valt Juhana Vartiainen till styrelsens ordförande och Christel Liljeström till vice ordförande.

Enligt stiftelsens stadgar är Pohjola-Nordens stödstiftelse sr:s syfte att stöda verksamhet som stärker och utvecklar det nordiska medborgarsamarbetet, främjar det nordiska samarbetet och som i Finland ökar kunskapen om folken och förhållandena i Norden och i övriga Norden kunskapen om Finland. Enligt stadgarna fullföljer stiftelsen sitt syfte genom att bevilja bidrag till sin grundare Pohjola-Norden rf och till övriga föreningar som främjar nordiskt samarbete. Stödstiftelsens stadgar förnyades 2022.

År 2021 avslöjades ett omfattande förskingringsfall i Pohjola-Nordens stödstiftelse. Stödstiftelsen gjorde tillsammans med Pohjola-Norden rf en brottsanmälan mot stiftelsens tidigare ombudsman. Polisens förundersökning i fallet pågår fortfarande.

Susan Neffling