Pohjola-Norden rf söker ekonomikoordinator

23.11.2022 kl. 13:38
Sök senast 7.12.

Pohjola-Norden rf är Finlands enda medborgarorganisation vars huvuduppgift är nordiskt samarbete och att göra Norden känt i Finland. Vi söker nu en ekonomikoordinator på deltid i visstidsanställning till vårt förbundskansli.

Till ekonomikoordinatorns ansvarsområde hör mångsidiga arbetsuppgifter inom ekonomi och administration i tätt samarbete med förbundets generalsekreterare och en extern bokförare. Ekonomikoordinatorn sköter betalningstrafik och deltar i budgetuppföljning, administrationen av stipendier och bidrag som förbundet beviljar, ansökning och rapportering av bidrag samt sköter övriga administrativa uppgifter.

Av den sökande förutsätter vi lämplig utbildning och gedigen erfarenhet av ekonomihantering. Vi uppskattar ett självständigt och noggrant arbetssätt samt god samarbetsförmåga. Dessutom uppskattar vi erfarenhet av processutveckling och lust och förmåga att genomföra förnyelser i samarbete med förbundets ledning.

Arbetstiden är 50 % av heltidsarbetstid. En del av arbetet kan göras på distans och veckoarbetstiden kan delas upp på ett sätt som passar båda parterna. Arbetet är tidsbundet till 30.6.2023. Grunden för visstidsavtalet är den förnyelse som förbundets organisation genomgår. Möjligheten att fortsätta som fastanställd klarnar senare.

Organisationens arbetsspråk är svenska och finska.

Sänd din arbetsansökan med CV och löneanspråk senast 7.12 till tove.ekman@pohjola-norden.fi.

Tilläggsinformation om jobbet ger generalsekreterare Tove Ekman 29.11 kl. 13-15 och 5.12 kl. 10-12, tel. 040-7381544.

Susan Neffling