Extra förbundsmöte

13.05.2022 kl. 09:29
Pohjola-Norden håller extra förbundsmöte på Zoom måndagen 13.6.2022 kl. 18:00.

Anmäl dig till extra förbundsmöte >>

 

Förbundsmötet (22.4) och förbundsstyrelsen på sitt möte (5.5) bestämde att sammankalla till ett extra förbundsmöte 13.6.2022 kl 18:00. Inbjudan till mötet har skickats vecka 19.

Pohjola-Nordens Ungdomsförbund har rätt att skicka fem representanter till förbundsmötet, Helsingforsföreningen tre och Kotkaföreningen två. Alla andra medlemmar, både egentliga och samverkande, har rätt att skicka en representant. De egentliga medlemmarna är alltså lokalföreningar.

Denna gång kan man delta i mötet endast på distans. Varje deltagare i extra förbundsmötet måste ha en fungerande, personlig e-postadress, en enhet som gör det möjligt för dem att delta i mötet och en fungerande internetanslutning. För varje deltagare måste skickas både en anmälningsblankett och en fullmakt inom tidsfristen. Fullmakten bör vara oss tillhanda senast 10.6 och den elektroniska anmälningsblanketten bör vara ifylld senast 9.6.  Anmälda distansdeltagare får en personlig länk till mötet per e-post före mötet.

Fullmakt

Mötesmaterialet skickas per post endast till de anmälda som ber om det. Vi ber er observera, att det lönar sig att anmäla sig i god tid, om man vill få mötesakterna per post, så att vi hinner skicka dem. Vi önskar att deltagarna huvudsaklingen laddar ner mötesmaterialet på Pohjola-Nordens intranät. De deltagare som inte har koder till intrat kommer att få det. Deltagarna får också ett meddelande, då materialet finns uppladdat på intrat.

På grund av mötets natur kan vi inte hålla slutna omröstningar vid eventuella omröstningar.

På agendan för extra förbundsmötet är bekräftandet av Pohjola-Nordens bokslut för 2021 samt beviljandet av ansvarsfrihet till styrelsen och övriga ansvarspersoner. Vi önskar att få in alla förslag före mötet till adressen pn@pohjola-norden.fi.

Har du frågor gällande anmälningen? Kontakta oss på pn@pohjola-norden.fi

Varmt välkomna till extra förbundsmötet!

Marika Lindström