Förbundsmöte 22.4.2022

28.03.2022 kl. 09:00
Pohjola-Nordens förbundsmöte hålls i Åbo på Scandic Hotel Julia (Eriksgatan 4), fredagen 22.4.2022 kl. 13:00. Det är möjligt att delta i mötet även på distans.

Inbjudan till mötet har skickats vecka 12.

Denna gång kan man delta i mötet antingen på plats eller på distans. 

Pohjola-Nordens Ungdomsförbund har rätt att skicka fem representanter till förbundsmötet, Helsingforsföreningen tre och Kotkaföreningen två. Alla andra medlemmar, både egentliga och samverkande, har rätt att skicka en representant. De egentliga medlemmarna är alltså lokalföreningar.

Förbundsmötet kommer att hållas på ProspectumLIVE-plattformen. Varje distansdeltagare i förbundsmötet måste ha en fungerande, personlig e-postadress, en enhet som gör det möjligt för dem att delta i mötet och en fungerande internetanslutning. För varje deltagare måste skickas både en anmälningsblankett och en fullmakt inom tidsfristen. Fullmakten bör vara oss tillhanda senast 12.4, då även den elektroniska anmälningsblanketten bör vara ifylld.  Anmälda distansdeltagare får en personlig länk till mötet per e-post torsdagen 21.4.

Fullmakt

Vi kommer att anordna en utbildning för de röstberättigade mötesrepresentanterna tisdagen 19.4 klockan 17-18. På utbildningen kommer deltagarna att logga in på ProspectumLIVE-plattformen och bekanta sig med dess funktioner. De anmälda kommet att få en e-postlänk till utbildningen, precis som till själva mötet. Anmälningen till utbildningen sker i samband med anmälningen till förbundsmötet, så ifall vi inte får anmälningar till utbildningen arrangeras ingen.


Mötesmaterialet skickas per post endast till de anmälda som ber om det. Vi ber er observera, att det lönar sig att anmäla sig i god tid, om man vill få mötesakterna per post, så att vi hinner skicka dem före påsken. Vi önskar att deltagarna huvudsaklingen laddar ner mötesmaterialet på Pohjola-Nordens intranät. De deltagare som inte har koder till intrat kommer att få det. Deltagarna får också ett meddelande, då materialet finns uppladdat på intrat.


Mötet väljer medlemmar och suppleanter till valutskottet för nästa tvåårsperiod, samt en ordförande för förbundet för resterande delen av den nuvarande mandatperioden. Vi önskar att få in alla förslag före mötet till adressen pn@pohjola-norden.fi.

De som vill kan boka ett rum för sig på hotell Scandic Julia på egen bekostnad. Pohjola-Norden har en kvot med rum som kan bokas för medlemspris.

Har du frågor gällande anmälningen? Kontakta oss på pn@pohjola-norden.fi

Varmt välkomna till förbundsmötet!

Susan Neffling