Opettajat

Norden-apuraha opettajille

Norden-apuraha on tarkoitettu opettajille, jotka haluavat tutustua toisen Pohjoismaan kouluun ja opetukseen lukukauden aikana. Samasta koulusta vain yksi opettaja voi saada apurahan.

Hakijalla pitää olla isäntäkoulu valmiina apurahaa haettaessa. Norden-apurahaa voivat anoa peruskoulun, lukion sekä ammatillisten oppilaitosten opettajat. Opintomatkan kesto on yksi tai kaksi viikkoa, eli 5 tai 10 työpäivää.

Hakuaika vuosittain 1.1. - 31.3.
(Vuonna 2023 hakuaika on poikkeuksellisesti 15.2.-15.5.)
 

Tarkemmat hakuohjeet ja hakulomake >>

Kurssiapuraha

Peruskoulujen, lukioiden, ammattikoulujen ja kansanopistojen opettajat, kouluhallinnon virkamiehet sekä tulevat opettajat voivat hakea kurssiapurahaa osallistuakseen toisessa Pohjoismaassa järjestettävään kurssimuotoiseen, pohjoismaiseen täydennyskoulutukseen. Apurahat ovat henkilökohtaisia.

Apuraha myönnetään muissa Pohjoismaissa järjestettäville kursseille, joilla on pohjoismainen teema tai joilla käytetään pohjoismaisia kieliä. Avustusta ei myönnetä Pohjoismaissa järjestettäville kansainvälisille konferensseille, eikä Suomessa järjestettäville pohjoismaisille kursseille osallistumiseen.

Hakuaika on jatkuva.
 

Tarkemmat hakuohjeet ja hakulomake >>

Opintomatkat

Pohjola-Norden myöntää vuosittain matka-apurahoja opettajille ja kouluhallinnon virkamiehille Pohjoismaiden väliseen opettajavaihtoon ja opintomatkoihin.

Opintomatkan voi toteuttaa useampi opettaja yhteistyössä, jolloin avustusta matkalle voi hakea yhdellä hakemuksella. Matkaohjelman suunnittelusta ja järjestelyistä huolehtivat opettajat sekä vaihtoon osallistuvat kunnat itse.

Hakuaika on jatkuva.
 

Tarkemmat hakuohjeet ja hakulomake >>