Opettajat

Kurssiapuraha

Peruskoulujen, lukioiden, ammattikoulujen ja kansanopistojen opettajat, kouluhallinnon virkamiehet sekä tulevat opettajat voivat hakea kurssiapurahaa osallistuakseen toisessa Pohjoismaassa järjestettävään kurssimuotoiseen, pohjoismaiseen täydennyskoulutukseen. Apurahat ovat henkilökohtaisia.

Apuraha myönnetään muissa Pohjoismaissa järjestettäviin kursseihin tai koulutuksiin, joilla on pohjoismainen teema tai joilla käytetään pohjoismaisia kieliä. Avustusta ei myönnetä Pohjoismaissa järjestettäville kansainvälisille konferensseille, eikä Suomessa järjestettäville pohjoismaisille kursseille osallistumiseen.

Hakuaika on jatkuva.
 

Tutustu tarkempiin hakuohjeisiin >>

Hae apurahaa >>

Opintomatkat

Pohjola-Norden myöntää vuosittain matka-apurahoja opettajille ja kouluhallinnon virkamiehille Pohjoismaiden väliseen opettajavaihtoon ja opintomatkoihin.

Opintomatkan voi toteuttaa useampi opettaja yhteistyössä, jolloin avustusta matkalle voi hakea yhdellä hakemuksella. Matkaohjelman suunnittelusta ja järjestelyistä huolehtivat opettajat sekä vaihtoon osallistuvat kunnat itse.

Hakuaika on jatkuva.
 

Tutustu tarkempiin hakuohjeisiin >>

Hae apurahaa >>