Nordjobb 

Nordjobb on nuorille loistava tapa tutustua Pohjoismaihin. Ohjelma tähtää nuoren työvoiman liikkuvuuden parantamiseen sekä pohjoismaisten kielten osaamisen ja kulttuurien tuntemuksen lisääntymiseen Pohjolassa.

Nordjobbin kautta töihin toiseen Pohjoismaahan tai itsehallintoalueelle voivat hakea 18-30-vuotiaat Pohjoismaissa pysyvästi asuvat nuoret. Nordjobbin hakeminen ei edellytä aikaisempaa työkokemusta tai ammatillista koulutusta, joskin nämä ovat eduksi hakijalle.

Työstä saa lakisääteisen palkan. Kaikille työpaikan saaneille järjestetään asunto ja monipuolisia yhteisiä vapaa-ajan aktiviteetteja.

Nordjobb-ohjelmaa hallinnoivat kansalliset Norden-yhdistykset, ja Suomessa toiminnasta vastaa Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto.

Hakulomake ja -ohjeet: www.nordjobb.org