Pohjola-Nordenin tukisäätiö sr

Pohjola-Nordenin tukisäätiö sr:n sääntöjen mukainen tarkoitus on tukea toimintaa, joka vahvistaa ja kehittää pohjoismaista kansalaisyhteistyötä, edistää pohjoismaista yhteistoimintaa ja lisää Pohjoismaiden kansojen ja niiden olojen tuntemusta Suomessa ja Suomen tuntemusta muualla Pohjolassa. Sääntöjen mukaan tukisäätiö toteuttaa tarkoituksensa myöntämällä avustuksia perustajalleen Pohjola-Norden ry:lle ja muille pohjoismaista yhteistyötä edistäville yhdistyksille.

Pohjola-Nordenin tukisäätiö sr on perustettu vuonna 2010. Säätiön perustamisen yhteydessä Pohjola-Norden ry luovutti säätiölle peruspääomaksi omaisuutensa arvoltaan noin 1,3 miljoonaa euroa. Säätiön varainhoidosta vastaa Handelsbanken. Pohjola-Norden ry:n pääsihteeri toimii tukisäätiön asiamiehenä.

Tukisäätiön vuonna 2022 uudistettujen sääntöjen mukaan sen hallitukseen kuuluu viisi vuodeksi kerrallaan valittua varsinaista jäsentä. Pohjola-Norden ry:n hallitus valitsee tukisäätiön hallituksen. Säätiön hallituksessa vuonna 2024 toimivat puheenjohtaja Juhana Vartiainen (varajäsen Kim Berg), varapuheenjohtaja Christel Liljeström (varajäsen Britta Wiander), Juhani Lönnroth (varajäsen Susanne Öksnevad), Peter Stadius (varajäsen Hildur Boldt) ja Siiri Turunen (Pohjola-Nordenin Nuorisoliiton edustaja). 

Vuonna 2021 paljastui merkittävä kavallustapaus tukisäätiössä. Säätiö teki yhdessä Pohjola-Norden ry:n kanssa rikosilmoituksen säätiön entistä asiamiestä vastaan.

Pohjola-Nordenin tukisäätiön säännöt

Säätiölaki


Yhteystiedot

Pohjola-Nordenin tukisäätiö sr
Topeliuksenkatu 20
00250 Helsinki

pn@pohjola-norden.fi