Yhteisöjäsenet

Järjestöt voivat liittyä Pohjola-Nordenin yhteisöjäseniksi. Yhteisöjäsenet voivat asettaa edustajiaan ehdolle Pohjola-Nordenin päättäviin elimiin ja voivat näin vaikuttaa pohjoismaiseen yhteistyöhön. Jäsenmaksu määräytyy organisaation koon mukaan.

Liity yhteisöjäseneksi >>

 

Pohjola-Nordenin yhteisöjäsenet

Akava
Allianssi
Ammattiliitto Pro ry
Arbetets Vänner Huvudföreningen rf
Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT
Demokraattinen Sivistysliitto
Den Norske Forening I Finland
Ekonomiska Samfundet I Finland
Finlands Svenska Andelsförbund
Finlands Svenska Författareförening
Finlands Svenska Hembygdsförbund
Finlands Svenska Lärarförbund
Finlands Svenska Socialdemokrater
Finlands Svenska sång- och musikförbund
Förbundsarenan
Församlingsförbundet rf
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry
Kansalaisopistojen Liitto KoL
Kansallinen Kokoomus R.P.
Kansallinen Sivistysliitto
Kansan Sivistystyön Liitto
Keskustaopiskelijat ry
Kokoomuksen Nuorten Liitto
Kuurojen Liitto
Kuvataideopettajat KUVIS ry
Lasten ja nuorten elokuvayhdistys
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
Mannerheimin Lastensuojeluliitto
NOFI Norsk-Finska Handelsföreningen
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ
Oulun Elokuvakeskus ry
Palvelualojen Ammattiliitto PAM
Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto
Raittiuden ystävät ry
Samfundet Folkhälsan
Sivistysliitto Kansalaisfoorumi SKAF ry
STTK
Suomalaisen Kansantanssin Ystävät
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
Suomen arvostelijain liitto
Suomen Kansanmusiikkiliitto
Suomen Kansanopistoyhdistys
Suomen Keskusta
Suomen Keskustanuoret ry
Suomen Kirjastoseura
Suomen Kotiseutuliitto
Suomen Kuntaliitto
Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto
Suomen näytelmäkirjailijat ja käsikirjoittajat
Suomen Näyttelijäliitto
Suomen Partiolaiset
Suomen Pohjoismainen Taideliitto
Suomen Ruotsinopettajat ry
Suomen Sairaanhoitajaliitto ry
Suomi-Ruotsi Seura
Suomi-Tanska -yhdistys
Svensk Ungdom
Svenska Bildningsförbundet
Svenska Finlands Folkting
Svenska Folkpartiet
Svenska Folkskolans Vänner
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC rf
Svenska Pensionärsförbundet rf
Tavastsvenska Föräldraföreningen rf
Tjaldur
Työväen Näyttämöiden Liitto
Työväen Sivistysliitto
Uppik - Vänskapsförening Finland-Grönland rf
Walhalla
World Trade Centers Association