Pohjoismaiset opintomatkat

(på svenska nedan)


POHJOISMAISET OPINTOMATKAT OPETTAJILLE JA HALLINTOHENKILÖKUNNALLE (JATKUVA HAKU)

Peruskoulujen, lukioiden, ammattikoulujen, kansanopistojen opettajat ja virkamiehet Suomessa voivat hakea Pohjola-Nordenin kautta matka-apurahaa toiseen Pohjoismaahan suuntautuvia opettajavaihtoja ja opintomatkoja varten. Matkaohjelman suunnittelusta ja järjestelyistä huolehtivat opettajat sekä vaihtoon osallistuvat kunnat itse. Hakemuksesta tulee käydä ilmi suunnitellun matkan pohjoismainen merkitys hakijalle opettajana tai virkamiehenä. Opintomatkaan tulee kuulua yhteistyö asiaankuuluvan tahon kanssa matkakohteessa. Opintomatkan voi toteuttaa useampi opettaja yhteistyössä, jolloin hakijatyypiksi valitaan työryhmä.

Pohjola-Nordenin koulualan apurahoja haetaan Aspicore-järjestelmän kautta. Apurahajärjestelmään luodaan käyttäjätunnus vahvalla tunnistautumisella. Käyttäjätunnuksen avulla voi helposti palata keskeneräiseen hakemukseen tai raporttiin. Ryhtyessäsi täyttämään uutta hakemusta, huolehdi siitä, että täytät oikean hakemuslomakkeen. Hakemus tulee tehdä vähintään kuukautta ennen matkan alkua. Hakemuksen osana tulee olla matkasuunnitelma.

Hakemukset käsitellään kuukauden sisällä saapumisesta ja myönnetyt apurahat maksetaan kuukauden sisällä raportin saapumisesta, lukuun ottamatta heinäkuuta, jolloin käsittelyajat voivat olla pidempiä lomien takia.

Muuttuneista olosuhteista tulee ilmoittaa Pohjola-Nordenille mahdollisimman pian, varsinkin niissä tapauksissa, kun myönnetty apuraha jää käyttämättä.

Raportointi

Raportti apurahan käytöstä tulee tehdä sähköisessä apurahajärjestelmässä kuukauden sisällä matkasta. HUOM! Emme käsittele muihin osoitteisiin lähetettyjä raportteja.

Raporttiin liitetään kuitit vähintään myönnetyn summan edestä. Apurahaa ei saa käyttää päivärahoihin, kilometrikorvauksiin tai palkkoihin (omiin tai sijaisen). Raportissa haluamme kuulla etenkin opintomatkan onnistumisesta, vastasiko se odotuksia sekä millaista pohjoismaista hyötyä kokee matkasta saaneensa. Apuraha maksetaan sen jälkeen, kun avustuksen saaja(t) on toimittanut asianmukaisen raportin ja kuitit.
 

Hae apurahaa >>

 

Nordiska studieresor

NORDISKA STUDIERESOR TILL LÄRÄRE OCH TJÄNSTEMÄN INOM SKOLFÖRVALTNINGEN (ANSÖKNINGSTIDEN ÄR FORTLÖPANDE)

Lärare och tjänstemän vid grundskolor, gymnasier, yrkesläroanstalter och folkhögskolor kan via Pohjola-Norden ansöka om resebidrag för studieresor till andra nordiska länder. Lärarna och de kommuner som deltar i utbytet står själva för planeringen av resans program och för arrangemangen. Av ansökan bör framgå resans nordiska betydelse för sökanden i egenskap av lärare eller annan skolpersonal. I studieresan bör ingå samarbete med en relevant partner i resmålet. Studieresan kan förverkligas i samarbete mellan flera lärare. Då skall man välja arbetsgrupp som sökandetyp.

Pohjola-Nordens bidrag för skolsektorn ansöks med Aspicore-bidragssystemet. Du måste registrera dig med stark autentisering för att kunna fylla i en ansökan. Då du registrerat dig kan du lätt återvända till en halvfärdig ansökan eller rapport. Då du börjar fylla i en ny ansökan, se till att du väljer rätt ansökningsblankett. Ansökningar som gjorts på fel blankett avslås automatiskt. Ansökan skall sändas in senast en månad innan kursen börjar. En resplan bör ingå i ansökan.

Man skall informera så snabbt som möjligt om man inte kan använda det beviljade bidraget.

Rapport

Inom en månad efter resans slut skickas en rapport om användningen av bidraget genom det elektroniska bidragssystemet OBS! Vi behandlar inte rapporter som skickas på annat sätt.

Kvitton motsvarande åtminstone det beviljade beloppet bifogas också. Bidraget får ej användas till traktamenten, kilometerersättningar eller löner (varken till sökande själv eller för en vikarie). I rapportdelen vill vi gärna höra om hur studieresan lyckades, om den motsvarade förväntningarna och vilken nordisk nytta man tycker att man fått ut av resan. Bidragen utbetalas efter resan när den sökande levererat rapporten och kvitton.
 

Sök bidrag >>