Koulujäsenyys ja projektit

Pohjola-Norden tarjoaa kouluille mahdollisuuden osallistua pohjoismaiseen toimintaan. Sivun lopussa sijaitsevalla lomakkeella voit ilmaista kiinnostuksesi Pohjola-Nordenin tarjoamiin palveluihin, niin kotimaisten kuin pohjoismaistenkin projektien osalta. Alta löydät lisätietoja projekteista.

Pohjola-Nordenin koulujäsenyys

Yli sata koulua on jo tiiviisti mukana Pohjola-Nordenin koulutoiminnassa. Koulujäsenet saavat Pohjola-Nordenin lehden lisäksi Pohjolaan liittyvää ajankohtaista materiaalia sekä tietoja pohjoismaisista kursseista, stipendeistä ja uusista oppimateriaaleista.

Koulut voivat liittyä Pohjola-Nordenin koulujäseniksi. Jäsenyyden hinta on 20 € vuodessa ja sillä saa: 

  • Pohjola-Nordenin lehden kahdesti vuodessa
  • Pohjola-Nordenin sähköisen uutiskirjeen koulusektorille, jossa on uutisia Pohjola-Nordenista, Pohjoismaista sekä tietoa apurahoista ja muista eduista.
  • Apua ystäväkoulun löytämiseen Pohjoismaissa 
  • Pohjola-Nordenin välittämiä kirjoja ja muita tuotteita jäsenhintaan 
  • Osallistumismaksun jäsenhintaan Pohjola-Nordenin sekä Pohjola-Nordenin Nuorisoliiton järjestämille tiedotuspäiville ja seminaareihin

 

Elokuvakiertue

Pohjola-Norden järjestää yhteistyössä elokuvasäätiö Walhallan kanssa vuosittain valtakunnallisen elokuvakiertueen. Kiertueella on tarjolla kouluille sopivia pohjoismaisia elokuvia. Elokuvaesitykset ovat kouluille maksuttomia. Lisätietoja valtakunnallisesta elokuvakiertueesta kuluvan vuoden aikana.

Lisätietoa elokuvasäätiö Walhallan toiminnasta: walhalla.fi
 

Norden i Skolan

Norden i Skolan (Pohjola koulussa) on ilmainen oppimisportaali pohjoismaisille opettajille ja oppilaille. Portaali on jaettu kahteen pääaihealueeseen: ’Kieli ja kulttuuri’ sekä ’Ilmasto ja luonto’. Molemmat pääaihealueet sisältävät materiaalia ja tehtäviä, jotka tukevat kaikkien Pohjoismaiden opetussuunnitelmien päämääriä.

www.nordeniskolan.org 


Ystäväluokka

Norden-yhdistysten yhteistyöprojekti tarjoaa ilmaisen mahdollisuuden hankkia ystäväluokkia muista Pohjoismaista. Toiminta alkaa kirjeiden tai sähköpostien vaihdon avulla ja sitä voi muokata omien tarpeiden ja kiinnostuksen mukaan. Toimintamuotoja voivat olla mm. yhteiset teematehtävät, tiedonvaihto, elokuvat, valokuvat, musiikki, taidenäyttelyt sekä oppilas- ja opettajavaihto.

Lisätietoa ystäväluokkatoiminnasta sekä rekisteröitymislomakkeen löydät Norden i Skolan nettisivuilta: www.nordeniskolan.org

Hae koulujäseneksi

Olen kiinnostunut seuraavista
Laskutustapa
Kirjoita numero 2 kirjaimin: