Pohjola-Nordenin liittokokous 20.5.2024

21.05.2024 klo 14:00

Pohjola-Nordenin liittokokous järjestettiin maanantaina 20. toukokuuta Tampere-talossa Tampereella. Liittokokoukseen osallistui 73 henkilöä eri paikallisyhdistyksistä ja jäsenorganisaatioista ja osallistuminen oli mahdollista joko paikan päällä tai etänä. Liittokokouksessa käsiteltiin sääntömääräisten asioiden lisäksi uuden vaalivaliokunnan valinta ja Pohjola-Nordenin uusi strategia.

Liittokokouksen avasi Pohjola-Nordenin liittohallituksen puheenjohtaja Kim Berg, joka puheessaan nosti esiin sitä, että vaikka viime aikoina ulko- ja turvallisuuspolitiikka on syystäkin ollut paljon esillä, niin meidän ei työssämme pohjoismaisen yhteistyön hyväksi sovi unohtaa myöskään rajaestetyötä, kulttuurivaihtoa tai kestävyyden eteen tehtävää työtä.

Pohjoismaisten opetus- ja kulttuuriministerien hiljattain allekirjoittama kielipoliittinen julistus korostaa kaikkien pohjoismaisten kielten tärkeyttä, huomioiden myös vähemmistökielet ja viittomakielen. Julistuksen myötä halutaan taata, että yhteiskunnan toimintaa ylläpitävät kielet säilyvät vahvoina, ja sitä kautta vahvistaa demokratiaa ja osallisuutta ja ylläpitää yhteispohjoismaisen identiteetin kehittymistä.

– Uskon, että kulttuurivaihdolla on tässä tärkeä rooli. Ehkä niinkin arjen yksinkertaisella asialla, kuin että voi katsoa hyvää pohjoismaista sarjaa pitkän työpäivän jälkeen. Esimerkiksi BeckiäSkamiaRantahotellia tai Valtaa katsoessa pohjoismaiset kielet tulevat nimittäin kaupan päälle, totesi Berg puheessaan.

– Siksi YLEn tehtävää ja rahoitusta pohtivan työryhmän tulisi ottaa kaikki tämä huomioon. Olisi katastrofi, jos pohjoismaiset yhteistuotantona tehdyt sarjat joutuisivat leikkauslistalle ja jos pohjoismainen tarjonta Ylen kanavilla ja Yle Areenassa vähenisi. Päinvastoin pohjoismaista tarjontaa pitäisi lisätä – Yle Areenassa pitäisi olla pääsy useampiin sarjoihin, joita voidaan katsoa muissa Pohjoismaissa. Pohjoismaisten yleisradioyhtiöiden pitäisikin löytää ratkaisuja, jotka antaisivat kaikille mahdollisuuden hyödyntää tarjontaa pohjoismaisesti tuotetuista sarjoista, dokumenteista ja elokuvista.

Kuvassa vasemmalta: Marja Sundström, Ulla Rahkonen, Hannu Alatalo, Arto Vuollet, kokouksen puheenjohtajana toiminut Reidar Wasenius, Kim Berg sekä Anna Jungner-Nordgren.
Kuvassa vasemmalta: Marja Sundström, Ulla Rahkonen, Hannu Alatalo, Arto Vuollet, kokouksen puheenjohtaja Reidar Wasenius, Kim Berg sekä Anna Jungner-Nordgren.


Liittokokouksessa valittiin uusi vaalivaliokunta kaudelle 2024–2026. Vaalivaliokuntaan kuuluu kerrallaan neljä paikallisyhdistyksen edustajaa sekä kaksi yhteisöjäsenten edustajaa. Uusina edustajina vaalivaliokuntaan valittiin Marja Sundström Lempäälästä, Ulla Rahkonen Paimiosta sekä Anna Jungner-Nordgren (Folktinget). Heidän lisäkseen vaalivaliokunnassa jatkavat Hannu Alatalo Torniosta, Mikko Honkanen Joensuusta sekä Jaakko Korpisaari (Akava).

Kokouksessa valittiin myös liittohallitukseen yksi uusi jäsen, kun Sari Rautio ilmoitti luopuvansa varajäsenen tehtävästään. Hänen tilalleen liittohallitukseen valittiin Arto Vuollet, joka toimii Leena Lusan varajäsenenä. Onnea kaikille valituille!

Liittokokous päätettiin yhteiseen kahvitteluhetkeen, jossa osallistujille oli tarjolla Pohjola-Nordenin 100-vuotisjuhlalogolla kuvitettua kakkua. Tampere-talon toimitusjohtaja Pauliina Ahokas saapui kahvitilaisuuteen tervehtimään osallistujia ja kiittämään tärkeästä työstä pohjoismaisen yhteistyön hyväksi.

Kiitos kaikille osallistujille päivän hyvistä keskusteluista ja puheenvuoroista!

Susan Neffling