Sinustako Norden-Yhdistysten Liiton uusi toimistopäällikkö?

12.12.2023 klo 13:44
Hae viimeistään 14. tammikuuta 2024!

Alla oleva on käännös alkuperäisestä ilmoituksesta, löydät sen ruotsiksi täältä.

 

Oletko järjestelmällinen ja kokenut henkilö, jolla on vahvat yhteistyötaidot? Siinä tapauksessa Norden-yhdistykset etsivät sinua! Toimistopäällikkönä vastaat päivittäisen työn johtamisesta yhteisessä toimistossamme Kööpenhaminassa, jossa on noin 15 työntekijää. Olet myös tärkein linkki Kööpenhaminan toimiston, hallituksen ja yleiskokousten (Generalförsamling) välillä. Työskentelet hallituksen valtuuttamana ja tiiviissä yhteistyössä kansallisten Norden-yhdistysten kanssa.

Tehtävän kuvaus:
Toimistopäällikön työ on monipuolista ja sisältää muun muassa toiminnan ja talouden suunnittelua ja seurantaa, laadunvarmistusta ja henkilöstöasioita. Raportoit Norden-Yhdistysten Liiton (NYL, ruotsiksi FNF) pääsihteerille, joka toimii myös hallituksen puheenjohtajana. Mikäli olet luontainen johtaja ja tiimipelaaja, viihdyt hallinnollisessa roolissa, sinulla on kokemusta monimuotoisten organisaatioiden parissa työskentelystä ja sinulla on taipumusta järjestelmällisyyteen, tulet viihtymään toimistopäällikön roolissa.

Tärkeimmät työtehtävät:

  • Toteuttaa hallituksen päätöksiä
  • Vastata hallinnon johtamisesta, mukaan lukien HR-tehtävät ja yleinen henkilöstöjohtaminen
  • Avustaa Nordjobb-, Norden i skolan- ja Nordfokus-hankkeiden taloudellisessa raportoinnissa
  • Hakea rahoitusta ulkoisista rahoituslähteistä
  • Koordinoida organisaation eri projekteja ja osastoja
  • Vastata tehokkaiden käytäntöjen ja rutiinien luomisesta ja ylläpidosta
  • Raportoida toiminnasta ja taloudesta hallituksen kokouksissa
  • Valmistella asiakirjoja hallituksen ja yleiskokouksen tapaamisiin
  • Vahvistaa ja hoitaa suhteita yhteistyökumppaneihin
  • Varmistaa sopimusten sekä sovellettavien lakien ja määräysten noudattaminen

Pätevyys ja ominaisuudet:
Menestyäksesi toimistopäällikön roolissa ratkaisevaa on kykysi tehdä yhteistyötä ja linkittää yhteen monia toimijoita monimuotoisessa ympäristössä. Toivottavaa on, että sinulla on relevanttia kokemusta ja dokumentoituja tuloksia hallinnollisesta johtamisesta, toimeenpanemisesta ja monimuotoisten organisaatioiden kehittämisestä.

NYL on kahdeksan Norden-yhdistyksen koordinointi- ja yhteistyöelin, joka käy vuoropuhelua muiden organisaatioiden, laitosten ja ympäristöjen kanssa, ja etsimme toimistopäällikköä, joka on aidosti kiinnostunut yhteistyöstä. Etsimme itsenäistä ja vastuullista henkilöä, jolla on kyky organisoida ja priorisoida tehokkaasti. Pohjoismaisen yhteistyön tuntemus ja skandinaavinen kielitaito ovat olennaisia. Sekä yksityiskohdilla että kokonaiskuvalla on suuri merkitys. Toivomme, että sinulta löytyy akateeminen koulutus, mieluiten maisteritasolla taloustieteessä, oikeustieteessä, hallinnossa tai vastaavassa, mutta myös henkilökohtaiset ominaisuudet ja kokemukset otetaan huomioon.

Työympäristö:
Toimistopäällikkönä olet osa dynaamista ja avointa työyhteisöä. Tehtävään kuuluu vaihtelevia työtehtäviä joskus kiireisessä, mutta myös joustavassa työpäivässä. Luvassa on myös matkustamista Pohjoismaissa. Sinulla on keskeinen ja tärkeä rooli organisaatiossa, ja mahdollisuus vaikuttaa omien työpäiviesi kulkuun.

Tietoa Norden-yhdistysten Liitosta (NYL):
Norden-yhdistysten Liitolla tarkoitetaan Norden-yhdistyksiä Tanskassa, Suomessa, Färsaarilla, Grönlannissa, Islannissa, Norjassa, Ruotsissa ja Ahvenanmaalla. Päämääränä on vahvistaa sekä kansallista että kansainvälistä pohjoismaista yhteistyötä. NYLin tehtävä on kehittää ja turvata kansallisten Norden-yhdistysten välinen yhteistyö, koordinoida yhteisiä projekteja sekä varmistaa toiminnan laatu, jotta voimme saavuttaa tavoitteemme ja päämäärämme.

Tietoa hakemisesta:
Työpaikka sijaitsee liiton toimistolla osoitteessa Vandkusten, Kööpenhamina. Palkasta neuvotellaan yksilöllisesti.

Lisätietoja tehtävästä antaa Espen Stedje, pääsihteeri 2023, espen.stedje@norden.no tai Ásdís Eva Hannesdóttir, pääsihteeri 2024, asdis@norden.is.

Lähetä hakemuksesi osoitteeseen foreningen@norden.no viimeistään 14. tammikuuta 2024.

Susan Neffling