Rajaesteverkosto: Suomen työkalu rajattomaan Pohjolaan

07.11.2022 klo 13:56

Pohjola-Nordenin johdolla on jo vuodesta 2003 asti toiminut asiantuntijaverkosto, jonka työn keskiössä ovat Pohjoismaiden välisen liikkuvuuden edistäminen ja rajaesteiden ratkominen. Vuodesta 2018 lähtien verkoston kokoukset ovat olleet osa virallista pohjoismaista yhteistyötä.

Nyt kokoonpano on muuttanut nimensä Pohjola-Nordenin neuvontatoimikunnasta Suomen pohjoismaiseksi rajaesteverkostoksi. Nimenmuutoksella halutaan viestiä selkeämmin kokoonpanon tarkoituksesta ja tehtävästä ja tehdä sen työtä isommalle yleisölle tutuksi.

Pohjola-Nordenin johtama verkosto koostuu eri viranomaisten, ministeriöiden, neuvontapalveluiden ja organisaatioiden edustajia. Se avustaa pohjoismaisen rajaesteneuvoston Suomen edustajaa tämän työssä, ratkoo ja ennaltaehkäisee hyvin konkreettisella tavalla rajaesteitä ja edistää tätä kautta vapaata liikkuvuutta Pohjolassa. Verkoston kokouksissa käsitellään niin ajankohtaisia rajaesteitä, eri hallinnonalojen pohjoismaista toimintaa kuin laajempiakin teema-alueita, kuten tänä vuonna henkilötunnuksen uudistamiseen ja sähköiseen tunnistautumiseen liittyvää lainsäädäntökokonaisuutta sekä väestörekisteriviranomaisten välisen tiedonvaihdon tehostamiseen tähtäävää aloitetta. Yhteistyötä eri toimijoiden kesken tehdään kansalaisten palvelemiseksi ja pohjoismaisen lisäarvon tuottamiseksi.

 

Lisätietoja:
Rajaesteverkoston sihteeri, projektijohtaja Heli Mäkipää, heli.makipaa@pohjola-norden.fi

Susan Neffling