Pohjola-Norden ry:n strategiakysely

05.10.2022 klo 13:12
Kysely on suunnattu paikallisyhdistyksille ja yhteisöjäsenille.

Pohjoismaisen yhteistyön merkitys korostuu yhteiskunnassa samalla, kun perinteinen yhdistystoiminta etsii uusia muotoja. Toisaalta liiton resurssit ovat rajalliset vielä pitkään viime vuonna paljastuneen kavallustapauksen ja siihen liittyvien taloudellisten ja hallinnollisten vaikeuksien vuoksi. Halu vaikuttaa ja toimia on vahva, mutta liiton on priorisoitava ja tehtävä viisaita valintoja. On uuden strategian aika, ja kutsumme sekä paikallisyhdistykset että yhteisöjäsenet mukaan ajatustyöhön!

Liiton sääntöjen mukainen tehtävä:
​”Liiton tarkoituksena on vahvistaa ja kehittää pohjoismaista kansalaisyhteistyötä, edistää pohjoismaista yhteistoimintaa ja lisätä Pohjoismaiden kansojen ja niiden olojen tuntemusta Suomessa ja Suomen tuntemusta muualla Pohjolassa.

Liitto toimii yhteistyössä Tanskan, Islannin, Norjan, Ruotsin, Färsaarten ja Ahvenanmaan Norden-yhdistysten kanssa sekä muiden pohjoismaista yhteistyötä edistävien organisaatioiden kanssa.”

Osana liiton strategiaprosessia pyydämme paikallisyhdistyksiämme ja yhteisöjäseniämme vastaamaan kyselyyn marraskuun loppuun mennessä. Kyselyssä on neljä kysymystä siitä, miten Pohjola-Norden ry:n pitää lähivuosina priorisoida resurssejaan ja mitä strategisia valintoja liiton tulisi tehdä:

1. Mitä liiton pitää priorisoida?
2. Mitä liiton kannattaa tehdä vähemmän tai ei ollenkaan?
3. Onko teillä uusia ideoita liiton toimintaan?
4. Muita kommentteja ja terveisiä

Paikallisyhdistyksen hallitus päättää itse, miten kyselyyn vastataan. Toivomme, että mahdollisimman monelle jäsenelle annetaan mahdollisuus osallistua keskusteluun. Voit halutessasi kysyä lisätietoja omalta paikallisyhdistykseltäsi.

Kyselyn viimeinen vastauspäivä on 30.11.2022. Uusi strategia esitellään liittokokoukselle keväällä 2023.


Lisätietoja:

Pääsihteeri Tove Ekman
tove.ekman@pohjola-norden.fi
puh. 040 738 1544

Susan Neffling