Ylimääräinen liittokokous

13.05.2022 klo 09:17
Pohjola-Nordenin ylimääräinen liittokokous järjestetään Zoomissa 13.6.2022 kello 18:00 alkaen.

Ilmoittaudu ylimääräiseen liittokokoukseen >>

 

Ylimääräinen liittokokous järjestetään varsinaisen liittokokouksen (22.4.) ja hallituksen (5.5.) päätöksellä 13.6.2022 klo 18:00. Liittokokouskutsut paikallisyhdistyksille ja yhteisöjäsenille on lähetetty viikolla 19.

Pohjola-Nordenin Nuorisoliitolla on oikeus lähettää liittokokoukseen viisi edustajaa, Helsingin yhdistyksellä kolme ja Kotkan yhdistyksellä kaksi. Kaikilla muilla, sekä varsinaisilla että yhteisöjäsenillä on oikeus lähettää yksi edustaja. Varsinaisia jäseniä ovat siis paikallisyhdistykset.

Tällä kerralla kokoukseen voi osallistua vain etäyhteyden avulla. Jokaisella liittokokousosallistujalla tulee olla toimiva, henkilökohtainen sähköpostiosoite, kokoukseen osallistumisen mahdollistava laite sekä toimiva internetyhteys. Jokaisesta osallistujasta on täytettävä ilmoittautumislomake sekä lähetettävä valtakirja määräaikaan mennessä. Valtakirja tulee olla toimitettuna 10.6. mennessä, ja sähköinen ilmoittautumislomake tulee olla täytettynä 9.6. mennessä. Ilmoittautuneille lähetetään henkilökohtaiset osallistumislinkit sähköpostitse ennen kokousta.

Valtakirja

Liittokokousmateriaali lähetetään ilmoittautuneille postitse vain, mikäli he sitä pyytävät. Pyydämme huomioimaan, että postitusta varten kannattaa ilmoittautua hyvissä ajoin, jotta ehdimme postittaa materiaalit. Pyydämme kuitenkin osallistujia pääsääntöisesti hakemaan liittokokousmateriaalit Pohjola-Nordenin intrasta. Ne osallistujat, joilla ei ole tunnuksia intraan tulevat saamaan sellaiset. Osallistujille ilmoitetaan, milloin materiaalit ovat intrassa ladattavissa.

Kokouksen luonteesta johtuen mahdollisissa äänestystilanteissa ei voida järjestää suljettua lippuäänestystä.

Kokouksessa vahvistetaan Pohjola-Nordenin tilinpäätös vuodelle 2021 sekä myönnetään vastuuvapaus tilivelvollisille.  Pyydämme saada kaikki ehdotukset ennen liittokokousta osoitteeseen pn@pohjola-norden.fi.

Kysymykset ilmoittautumisesta voi lähettää osoitteeseen pn@pohjola-norden.fi.

Sydämellisesti tervetuloa ylimääräiseen liittokokoukseen!

Marika Lindström