Liittokokous 22.4.2022

28.03.2022 klo 09:00
Pohjola-Nordenin liittokokous järjestetään Turussa Scandic Hotel Juliassa (Eerikinkatu 4), perjantaina 22.4.2022 kello 13:00 alkaen. Kokoukseen on mahdollista osallistua myös etäyhteyden avulla.

Liittokokouskutsut paikallisyhdistyksille ja yhteisöjäsenille on lähetetty viikolla 12.

Tällä kerralla kokoukseen voi osallistua joko paikan päällä tai etäyhteyden avulla.

Pohjola-Nordenin Nuorisoliitolla on oikeus lähettää liittokokoukseen viisi edustajaa, Helsingin yhdistyksellä kolme ja Kotkan yhdistyksellä kaksi. Kaikilla muilla, sekä varsinaisilla että yhteisöjäsenillä on oikeus lähettää yksi edustaja. Varsinaisia jäseniä ovat siis paikallisyhdistykset.

Etäosallistujille liittokokous järjestetään ProspectumLIVE-alustalla. Jokaisella liittokokousosallistujalla, joka osallistuu etänä, tulee olla toimiva, henkilökohtainen sähköpostiosoite, kokoukseen osallistumisen mahdollistava laite sekä toimiva internetyhteys. Jokaisesta osallistujasta on täytettävä ilmoittautumislomake sekä lähetettävä valtakirja määräaikaan mennessä. Valtakirja tulee olla toimitettuna 12.4. mennessä, johon mennessä myös sähköinen ilmoittautumislomakkeen tulee olla täytettynä. Etäosallistujiksi ilmoittautuneille lähetetään henkilökohtaiset osallistumislinkit sähköpostitse torstaina 21.4.

Valtakirja

Järjestämme liittokokouksen äänivaltaisille etäedustajille koulutuksen tiistaina 19.4. klo 17-18. Koulutuksessa kirjaudutaan ProspectumLIVE-alustalle ja tutustutaan sen toimintoihin. Linkki koulutukseen.

Liittokokousmateriaali lähetetään ilmoittautuneille postitse vain, mikäli he sitä pyytävät. Pyydämme huomioimaan, että postitusta varten kannattaa ilmoittautua hyvissä ajoin, jotta ehdimme postittaa materiaalit ennen pääsiäistä. Pyydämme kuitenkin osallistujia pääsääntöisesti hakemaan liittokokousmateriaalit Pohjola-Nordenin intrasta. Ne osallistujat, joilla ei ole tunnuksia intraan tulevat saamaan sellaiset. Osallistujille ilmoitetaan, milloin materiaalit ovat intrassa ladattavissa.


Kokouksessa valitaan vaalivaliokunnan jäsenet seuraavalle kaksivuotiskaudelle sekä liittohallitukselle puheenjohtaja nykyisen kaksivuotiskauden loppuun. Pyydämme saada kaikki ehdotukset ennen liittokokousta osoitteeseen pn@pohjola-norden.fi.

Halukkaat voivat varata itselleen huoneen hotelli Scandic Juliasta omalla kustannuksellaan. Pohjola-Nordenilla on varattuna kiintiö, josta huoneen voi varata jäsenhintaan.
Kysymykset ilmoittautumisesta voi lähettää osoitteeseen pn@pohjola-norden.fi.
Sydämellisesti tervetuloa liittokokoukseen!

Susan Neffling