Undervisningsmaterial

Pohjola-Norden strävar efter att värna om den nordiska kulturen och de nordiska språken genom att erbjuda skolor möjligheten att i undervisningen inkludera kurser som innefattar nordiska språk, nordisk kultur och allmänna samhällsförhållanden samt kompletterande undervisningsmaterial, som exempelvis repetitionsuppgifter och kartor.

Norden i Skolan

Norden i Skolan är en gratis undervisningsplattform som ger lärare och elever i grundskolan och gymnasiet i hela Norden unika möjligheter att arbeta med skandinavisk grannspråksförståelse och nordisk kulturförståelse.

Se nordisk film i skolan

Walhalla erbjuder ett urval högklassiga nordiska filmer att se på i skolan.

Nordiska språk

Vardagliga diskussioner på alla de nordiska språken i textform och som ljudinspelningar. Lyssna, jämför och lär dig!

GoNorden-frågesport

Testa era kunskaper om Norden genom vår frågesport! Här finns allt du behöver för att organisera frågesporten.

Historia och geografi

Här hittar du undervisningsmaterial om nordisk historia och kartor över alla de nordiska länderna, som du kan använda som en del av undervisningen av svenska, geografi och historia.

På språgreise i Norden

FM och språklärare Niklas Ollila berättar intressant och engagerat om de nordiska länderna och ger smakprov på de olika nordiska språken. Videorna är ca 20 minuter långa och fungerar bra som grund för en lektion eller temahelhet kring Norden.

Svenska nu

Våga använda svenska! På Svenska nu finns välgjort undervisningsprogram och material som inspirerar eleverna till att använda svenska.